Thảo luận Bản mẫu:Các dân tộc Việt Nam

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Việt-Mường là một nhánh của nhóm Môn-Khmer DHN 23:35, 8 tháng 4 2005 (UTC)

Đúng thế, và Việt-Mường là nhánh ngôn ngữ, nhánh Môn hay nhánh Khmer cũng thộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer. Xem [1]. Nguyễn Thanh Quang 23:58, 8 tháng 4 2005 (UTC)
Tôi thấy hình như chúng ta chưa thống nhất về cách gọi bằng tiếng Việt trong cấu trúc phân cấp của ngôn ngữ: họ, hệ, nhóm, nhánh, v.v (xem thử Nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer). Liệu có cần biểu quyết về vấn đề này không? Nguyễn Thanh Quang 00:13, 9 tháng 4 2005 (UTC)
Nguyễn Thanh Quang không nên quá để ý đến vấn đề họ vs. hệ hay nhóm vs. nhánh vì chính các nhà ngôn ngữ học cũng chưa đồng ý. Ngoại trừ các families, mà chúng ta dịch là hệ, họ dùng groupssub-groups cho hầu hết các structures ở dưới. Nhiều khi họ vừa mất công xếp một số sub-groups vào thành một group thì lại có đề nghị xếp 2 hay 3 groups thành một supra-group! Trong các năm gần đây lại có các ý kiến về việc thành lập các supra-families!!! There seems to be no end in the near future.
Tôi theo đúng lối dùng tại các Wikipedia khác (English and Français) và gọi tất cả là nhóm (ngoại trừ trường hợp của hệ). Một đôi khi, để tránh sự nhàm chám của lập lại nhiều lần từ nhóm, tôi thay đổi thành nhánh -- nhất là trong các trường có liên quan đến các hướng như nhánh phía Tây hay nhánh miền Nam. Mekong Bluesman 07:12, 9 tháng 4 2005 (UTC)

Tôi thấy ta nên xếp theo thứ tự chữ cái hay theo số dân. Tôi có từ điển liệt kê theo dân số (1989). DHN 23:37, 8 tháng 4 2005 (UTC)

Ở đây tôi xếp theo chữ cái cho dễ tra cứu, trong một bài riêng về các dân tộc ở Việt Nam ta có thể xếp theo số lượng, hoặc theo địa bàn cư trú, hoặc hỗn hợp, vân vân. Nguyễn Thanh Quang 23:44, 8 tháng 4 2005 (UTC)

(Sorry to write in English) I want to know the source of this template so that I can coordinate my future articles about different languages in Viet Nam, as well as in SE Asia. Thanks. Mekong Bluesman 07:21, 9 tháng 4 2005 (UTC)

I think this kind of template would be more consistent, comprehensive and easier to look up. So I tried to make it myself based on these links [2], [3], [4]. Regards, Nguyễn Thanh Quang 14:58, 9 tháng 4 2005 (UTC)