Thảo luận Bản mẫu:Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu này nên Việt hóa. Tiếng Việt chẳng ai dùng "phát ngôn nhân" cả. ~ Ultraviolet (talk2me) ~ 12:32, ngày 23 tháng 6 năm 2011 (UTC)

Bạn không tìm hiểu kỹ rồi, mời tra trên các công cụ tìm kiếm! ㄌㄧ.ㄇㄥˋ.ㄩㄝˋ (ㄊㄠˇ.ㄌㄣˋ) 06:08, ngày 7 tháng 9 năm 2011 (UTC)

Tôi cũng mời CNBH dùng công cụ tìm kiếm, nhớ là các trang chính thống (mặc dù cái đó không thể khẳng định đúng sai ), Mời bạn xem http://www.mofa.gov.vn/vi/tt_baochi/nr040819100638/#SnTpwSTUZVet.Handyhuy (thảo luận) 01:32, ngày 9 tháng 9 năm 2011 (UTC)

Như bạn đã nói "không thể khẳng định đúng sai ở đó", vậy thì dẫn ra làm gì? Bộ ngoại giao không có chức năng gì về mặt ngôn ngữ cả, chỉ có viện ngôn ngữ hay các cơ quan tương đương mới có quyền. Bạn đổi vì cho rằng:

  1. Không "thuần Việt"? Nhưng chẳng có quy định thế nào là "thuần Việt" cả và từ này được dùng rất rộng rãi.
  2. Thống nhất? Bài này được viết đầu tiên, nếu để thống nhất thì hai bài kia phải đổi tên mới đúng.

ㄌㄧ.ㄇㄥˋ.ㄩㄝˋ (ㄊㄠˇ.ㄌㄣˋ)