Thảo luận Bản mẫu:PVCC-Việt Nam/chỗ thử

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Sau mấy chữ "xin xem mục Tác phẩm chịu ảnh hưởng Luật Việt Nam" hình như thiếu một ngoặc đơn đóng lại. Chữ "phạm trù" có thể thay bằng chữ "loại" được không? Còn lại thì tốt cả rồi. --Khốttabít (thảo luận) 10:51, ngày 4 tháng 12 năm 2009 (UTC)

À, cái thông tin hướng dẫn ta từ từ hãy xét ở đây, trước hết là cái bản mẫu cái đã. Bảng hướng dẫn này đang dùng cho bản mẫu cũ và chỉ vì tôi chép mã vào mà nó bị đưa vào trang này thôi. Tân (thảo luận) 11:40, ngày 4 tháng 12 năm 2009 (UTC)
Bản mẫu thì ngon lành rồi. --Khốttabít (thảo luận) 15:48, ngày 4 tháng 12 năm 2009 (UTC)
OK rồi đấy chứ--love story (thảo luận) 14:43, ngày 11 tháng 12 năm 2009 (UTC)
Chả thấy các BQV có kết luận gì cả. Bao giờ bắt đầu áp dụng bản mẫu này? --Khốttabít (thảo luận) 08:48, ngày 14 tháng 12 năm 2009 (UTC)

Xin chờ đợi một chút vì Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010. Lưu Ly (thảo luận) 08:01, ngày 22 tháng 12 năm 2009 (UTC)

Vì luật mới không hồi tố, cho nên nó làm thay đổi những tập tin hình ảnh đã có tại đây, nhưng chính quy nhất là đưa nó vào sau khi Luật mới chính thức có hiệu lực. Tân (thảo luận) 16:49, ngày 28 tháng 12 năm 2009 (UTC)

1959?[sửa mã nguồn]

Tại sao phần tóm tắt lại ghi cụ thể là năm 1959? Sang năm, và các năm sau nữa, có phải sửa lại thành 1960, 1961, 1962... không? Ctmt (thảo luận) 16:33, ngày 28 tháng 12 năm 2009 (UTC)

Không, nó sẽ cố định là trước năm 1959 cho đến 25 năm nữa, sau khi khoảng cách chênh lệch từ 50 lên 75 năm được san lấp. Tân (thảo luận) 16:48, ngày 28 tháng 12 năm 2009 (UTC)
À nói lại cho đúng, trong Tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng hoặc khuyết danh này đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1959. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1959., số 1959 đầu tiên là cố định, còn số sau thì tôi đã đặt hàm là năm hiện thời trừ đi 50 năm. Có thể xem mã nguồn để thấy. Tân (thảo luận) 16:52, ngày 28 tháng 12 năm 2009 (UTC)