Thảo luận Wikipedia:Lùi sửa

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

  Rollback vẫn lưu lại những sửa đổi bị hủy trong lịch sử của trang đúng không?123.24.249.223 (thảo luận) 13:24, ngày 3 tháng 6 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Đúng. Có thể xem ví dụ: [1], vào lúc 21:29, 28 June 2011, thành viên Ohnoitsjamie lùi sửa đổi của Dsaw9 bằng công cụ rollback. HPHTl 14:38, ngày 28 tháng 6 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Dịch rollback[sửa mã nguồn]

  Nếu dịch rollback là "lùi sửa", có lẽ rất nhiều thành viên sẽ không phân biệt được giữa hồi sửa (revert, lùi sửa đổi đơn lẻ, mọi thành viên đều có quyền này) và lùi sửa (rollback, lùi hàng loạt sửa đổi bởi một thành viên tại một trang, chỉ một số ít thành viên được cấp quyền này). Điều này có thể gây ra nhầm lẫn, chẳng hạn tại trang Wikipedia:Bút chiến người viết trang đã sử dụng từ "lùi sửa" cho revert và đã dịch 3RR thành "Quy định 3 lần lùi sửa".

  Để thống nhất cho các khái niệm, đề xuất dùng từ "lùi sửa hàng loạt" (hoặc một cái tên khác, nếu được) cho rollback, còn sử dụng song song cả hai từ "hồi sửa" và "lùi sửa", vốn rất gần nghĩa với nhau trong tiếng Việt, cho revert. Điều này cũng để phù hợp với cách nói hiện tại của cộng đồng trong các thảo luận: "Anh đã lùi lại (revert) sửa đổi của tôi tại bài ABC",... Tran Xuan Hoa (thảo luận) 21:22, ngày 31 tháng 1 năm 2016 (UTC)Trả lời[trả lời]