Thảo luận Wikipedia:Tiêu chuẩn danh sách chọn lọc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Cần làm cho trang đề cử DSCL nổi bật hơn.Porcupine (thảo luận) 01:15, ngày 4 tháng 5 năm 2010 (UTC)