Thảo luận Wikipedia:Tiêu chuẩn danh sách chọn lọc

    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
    Cần làm cho trang đề cử DSCL nổi bật hơn.Porcupine (thảo luận) 01:15, ngày 4 tháng 5 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]