Thể loại:Bản mẫu Wikipedia không được nhúng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đây là một thể loại chung của các bản mẫu và các trang khác trong không gian bản mẫu thường không được nhúng nên có thể mồ côi. Thể loại này có thể bao gồm các bản mẫu bảo trì hoặc các bản mẫu gắn nhãn bài viết có vấn đề trong một khoảng thời gian ngắn. Nó cũng có thể bao gồm các trang trong không gian bản mẫu được sử dụng thông qua liên kết nhưng không được nhúng vì một lý do nào đó.

Nếu bạn thấy một bản mẫu được sử dụng theo cách này, hãy thêm {{không được nhúng}} vào trang tài liệu bản mẫu. Nếu nó nên được thay thế (subst:), thay vào đó hãy sử dụng {{luôn thay thế}} để bản mẫu này được xếp vào Thể loại:Bản mẫu thay thế Wikipedia (xem ở dưới).

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.

 

Trang trong thể loại “Bản mẫu Wikipedia không được nhúng”

Thể loại này chứa 15 trang sau, trên tổng số 15 trang.