Thể loại:Danh sách ca khúc có các tham số không dùng nữa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thể loại này theo dõi đang nhúng của Mô đun:Track listing có các tham số không dùng nữa. Các tham số được tính là không dùng nữa được xác định trong bảng TrackListing.deprecatedFields trong mô đun.

Ba tham số đầu tiên trong bảng TrackListing.deprecatedFields là writing_credits, lyrics_credits và music_credits. Trước đây, chúng được sử dụng để xác định các cột Sáng tác, Phổ lời, và Phổ nhạc sẽ hiển thị. Các tham số này hiện không được dùng nữa, vì Mô đun:Track listing xác định điều này tự động.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.