Thể loại:Hình dường như không tự do

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Thể loại này dành cho hình ảnh ghi giấy phép tự do, nhưng nguồn gốc và tình trạng bản quyền không rõ ràng, có nghi vấn là nội dung không tự do, hoặc sử dụng sai giấy phép gốc. Những hình như vậy hiện nay sẽ bị xóa đi sau 7 ngày cùng với tất cả các hình vi phạm khác. Nếu có thảo luận, hình sẽ được xem xét để thảo luận tiếp tục trong vòng 14 ngày.

Để đánh dấu một hình có giấy phép vô lý hãy sử dụng

Xin mời vào trang thảo luận của hình để thảo luận thêm. Nếu bạn không muốn tập tin bị xóa, xin hãy cung cấp những thông tin giải thích về tình trạng bản quyền mà bạn đã xác định trong trang miêu tả hình. Xin đừng xóa thông báo này khi vấn đề còn đang được thảo luận.


  • Cách dùng: {{thế:gpvl|reason = Lý do vi phạm}}
  • Ghi lại lý do tại sao bạn có nghi vấn với hình này vào trang thảo luận.
  • Thông báo với người tải lên bằng {{thế:tb-gpvl|Thể loại:Hình dường như không tự do}}. Nếu bạn đang đánh dấu nhiều hình do cùng một người tải lên, hãy nghĩ đến việc tổng hợp lại và tự viết lời thông báo.
  • Thêm dòng sau {{gpvlc|1=Thể loại:Hình dường như không tự do|log=2010-02-15}} vào chú thích hình tại trang bài viết.
  • (giấy phép vô lý)

sẽ đặt hình này vào Thể loại:Hình có vấn đề 2018-06-23. (Nếu một thể loại không tồn tại, xin hãy tạo nó.)

Hôm nay là ngày 23 tháng 06 năm 2018, hãy xóa hoặc treo bản mẫu {{Chờ xóa}} đối với những thể loại con từ ngày 15 tháng 6 2018 trở về trước.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.