Thể loại:Hình dường như không tự do

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thể loại này dành cho hình ảnh ghi giấy phép tự do, nhưng nguồn gốc và tình trạng bản quyền không rõ ràng, có nghi vấn là nội dung không tự do, hoặc sử dụng sai giấy phép gốc. Những hình như vậy hiện nay sẽ bị xóa đi sau 7 ngày cùng với tất cả các hình vi phạm khác. Nếu có thảo luận, hình sẽ được xem xét để thảo luận tiếp tục trong vòng 14 ngày.

Để đánh dấu một hình có giấy phép vô lý hãy sử dụng

(giấy phép vô lý)

sẽ đặt hình này vào Thể loại:Hình có vấn đề 2023-12-05. (Nếu một thể loại không tồn tại, xin hãy tạo nó.)

Hôm nay là ngày 05 tháng 12 năm 2023, hãy xóa hoặc treo bản mẫu {{Chờ xóa}} đối với những thể loại con từ ngày 27 tháng 11 2023 trở về trước.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.