Thể loại:Hộp phân loại với màu không hợp lệ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thể loại này liệt kê các bài với bảng phân loại sinh học không có màu. Điều này xảy ra khi tiêu bản {{Bảng phân loại}} không thể xác định được màu của nó dựa trên giới của sinh vật trong bài (Animalia, Plantae, v.v.), có thể là tên giới viết sai chính tả hoặc bài bị phá hoại. Hãy điều chỉnh lại cho đúng để bảng phân loại thể hiện được màu.

  • Đối với bản mẫu động vật: thay dòng chứa tham số "regnum" bằng |regnum = [[Động vật|Animalia]]
  • Đối với bản mẫu thực vật: thay dòng chứa tham số "regnum" bằng |regnum = [[Thực vật|Plantae]]

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.