Bước tới nội dung

Thể loại:Lỗi CS1: thiếu tác giả hoặc biên tập viên

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
  • |firstn= missing |lastn= in Authors list
  • |firstn= missing |lastn= in Editors list

(Lỗi này không hiện tại Wikipedia tiếng Việt, thay vào đó, khi tham số |tên n= không có tham số |họ n= tương ứng, nó sẽ bị ẩn)

Trong một chú thích, mỗi tham số |tên n= đều yêu cầu một tham số |họ n= tương ứng. Danh sách tác giả và biên tập viên sẽ được kiểm tra để ghép họ/tên cho thích hợp; nếu có một cặp họ/tên không thích hợp, CS1|2 sẽ phát thông báo lỗi cho cặp đầu tiên nó phát hiện; nếu có nhiều cặp họ/tên bị lỗi trong chú thích, những cặp sau sẽ không được phát hiện.

Ngược lại, tham số |họ n= không yêu cầu bắt buộc phải có một tham số |tên n= tương ứng.

Để giải quyết lỗi này, hãy đảm bảo rằng mỗi |tên n= đều có một |họ n= tương ứng.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Lỗi CS1: thiếu tác giả hoặc biên tập viên.[a]

  • Missing |lastn= in Authors list
  • Missing |lastn= in Editors list

Tất cả các tác giả và biên tập viên được liệt kê trong chú thích đều sẽ được hiển thị, cho nên Mô đun không được thiết kế cứng sẽ có bao nhiêu tham số tác giả; các bản mẫu chú thích yêu cầu n trong |tác giả n= tăng thêm một đơn vị khi có thêm một tác giả được thêm vào. Thông báo lỗi hiển thị khi có một đứt đoạn trong dãy số, ví dụ: danh sách có |tác giả 1=|tác giả 3= nhưng lại khuyết |tác giả 2=.

Kiểm tra sẽ không phát hiện ra đứt đoạn lớn hơn 1, nghĩa là khi |tác giả n+1=|tác giả n+2= đều không có, thì danh sách sẽ kết thúc tại |tác giả n=.

Thông báo hiển thị dưới dạng tốc ký: |lastn= có thể là bất kỳ biệt danh hợp lệ nào của |tác giả= trong danh sách tác giả.

Để giải quyết lỗi này, đảm bảo rằng tham số |tác giả n= được tăng đúng.

Các trang có lỗi này được tự động xếp vào Thể loại:Lỗi CS1: thiếu tác giả hoặc biên tập viên.[a]


Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ a b Các trang thảo luận sẽ không được liệt kê vào thể loại lỗi.

Thể loại này hiện không có trang hay tập tin nào.