Thể loại:Mục có giấy phép được OTRS chứng thực

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Những bài viết và hình ảnh trong thể loại này đã được phát hành theo giấy phép GFDL, Creative Commons hoặc các giấy phép tự do tương tự bởi chính những người giữ bản quyền. Bằng chứng về sự cấp phép này được trao cho Hội liên lạc bằng cách dùng OTRS. Những bài viết và hình ảnh được đánh dấu bằng {{OTRS chứng}}. Đừng đánh dấu bài viết và hình ảnh bằng tiêu bản này trừ khi bạn có được số thẻ OTRS đi kèm với nó.

Những thứ dưới đây có thông tin cho phép OTRS đã được xác nhận, chứng thực bằng cách đưa {{OTRS chứng}} vào những thứ đó.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Mục có giấy phép được OTRS chứng thực”

6 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 6 trang.

Các tập tin trong thể loại “Thể loại:Mục có giấy phép được OTRS chứng thực”

12 tập tin sau nằm trong thể loại này, trong tổng số 12 tập tin.