Thể loại:Sinh thế kỷ 16

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thể loại này có những người sinh ra trong thế kỷ 16. Xem thêm những người mất trong thế kỷ 16.

« Những người được sinh trong thế kỷ 16 »
Sinh thập kỷ 1500 — 1500 – 1501 – 1502 – 1503 – 1504 – 1505 – 1506 – 1507 – 1508 – 1509
Sinh thập kỷ 1510 — 1510 – 1511 – 1512 – 1513 – 1514 – 1515 – 1516 – 1517 – 1518 – 1519
Sinh thập kỷ 1520 — 1520 – 1521 – 1522 – 1523 – 1524 – 1525 – 1526 – 1527 – 1528 – 1529
Sinh thập kỷ 1530 — 1530 – 1531 – 1532 – 1533 – 1534 – 1535 – 1536 – 1537 – 1538 – 1539
Sinh thập kỷ 1540 — 1540 – 1541 – 1542 – 1543 – 1544 – 1545 – 1546 – 1547 – 1548 – 1549
Sinh thập kỷ 1550 — 1550 – 1551 – 1552 – 1553 – 1554 – 1555 – 1556 – 1557 – 1558 – 1559
Sinh thập kỷ 1560 — 1560 – 1561 – 1562 – 1563 – 1564 – 1565 – 1566 – 1567 – 1568 – 1569
Sinh thập kỷ 1570 — 1570 – 1571 – 1572 – 1573 – 1574 – 1575 – 1576 – 1577 – 1578 – 1579
Sinh thập kỷ 1580 — 1580 – 1581 – 1582 – 1583 – 1584 – 1585 – 1586 – 1587 – 1588 – 1589
Sinh thập kỷ 1590 — 1590 – 1591 – 1592 – 1593 – 1594 – 1595 – 1596 – 1597 – 1598 – 1599

Thể loại con

Thể loại này có 11 thể loại con sau, trên tổng số 11 thể loại con.

0–9

S

Trang trong thể loại “Sinh thế kỷ 16”

Thể loại này chứa 11 trang sau, trên tổng số 11 trang.