Thể loại:Trang có quá nhiều lời gọi hàm cú pháp cần mức độ xử lý cao

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thể loại này được phần mềm MediaWiki xây dựng tự động. (Nó được đặt tên theo nội dung của MediaWiki:Expensive-parserfunction-category.) Nó chứa các trang gọi hàm cú pháp cần mức độ xử lý cao quá nhiều lần. Vào ngày 14 tháng 10 năm 2010, các hàm cần mức độ xử lý cao là #ifexist, {{PAGESINCATEGORY}}, và {{PAGESIZE}}. Các trang bên dưới cần được sửa chữa để giảm số lần gọi các hàm này. Để biết danh sách các danh mục theo dõi do MediaWiki điền, hãy xem Special:TrackingCategories.

Trang có quá nhiều hàm cú pháp cần mức độ xử lý cao (chẳng hạn như #ifexist). Xem Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit.


Trang trong thể loại “Trang có quá nhiều lời gọi hàm cú pháp cần mức độ xử lý cao”

Thể loại này chứa 4 trang sau, trên tổng số 4 trang.