Thể loại:Trang có thẻ HTML tự đóng không hợp lệ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


Các trang trong thể loại này có chứa các thẻ HTML tự đóng không hợp lệ, như <b/>, <div/>, <span/>, <p/>, và <td/>. (Các thẻ hợp lệ theo chỉ định HTML5, như <br/> và <hr/>, không gây ra lỗi này.)[1][2] Để thống nhất với quy chuẩn HTML5, cách hoạt động của các thẻ này sẽ mau chóng thay đổi, vì vậy chúng trở nên lỗi thời. Xem phab:T134423 để biết thêm chi tiết.

Các trang tự động được đặt vào thể loại này khi chúng chứa các thẻ sai như </center/>, thẻ này nên sửa thành </center> (bỏ dấu gạch xiên phía sau); hoặc bởi các cấu trúc sai như <s>...<s/>, cấu trúc này nên sửa thành <s>...</s> (chuyển dấu gạch xiên từ phía sau lên đầu thẻ đóng).

Một số bản mẫu dùng tham số neo |id=. Khi sửa thẻ tự đóng <div id="..."/><span id="..."/> xuất hiện ngay trước các bản mẫu này, hãy di chuyển đoạn mã neo trong thẻ HTML vào trong bản mẫu và xóa thẻ này.

Nếu một trang trong thể loại này dường như không có chứa thẻ tự đóng không hợp lệ nào, có thể nó đang nhúng một bản mẫu có chứa thẻ tự đóng không hợp lệ.

Để xem danh sách các thể loại tự theo dõi, xem Đặc biệt:Thể loại theo dõi.

  1. ^ Danh sách các thẻ HTML tự đóng hợp lệ như sau: area, base, br, col, embed, hr, img, input, keygen, link, meta, param, source, track, wbr.
  2. ^ Một số thẻ đặc biệt của Wikipedia cũng được coi là hợp lệ khi dùng ở dạng tự đóng, như <ref name="name" />, <nowiki/>, và <references/>.