Trận Karbala

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Trận Karbala

Abbas Al-Musavi's Battle of Karbala, Brooklyn Museum
Thời gian10 Muharram 61, 10 tháng 10 năm 680 sau CN
Địa điểm
Kết quả

Chiến thắng quân sự của Umayyad
Cái chết của Husayn ibn Ali và các thành viên và tùy tùng gia đình ông

  • Sự kiện được để tang bởi người Hồi giáo SunniShia ngày nay
Tham chiến
Umayyads Husayn of Banu Hashim
Chỉ huy và lãnh đạo
Ubayd Allah ibn Ziyad
Umar ibn Sa'ad
Shimr ibn Thil-Jawshan
Al-Hurr ibn Yazid al Tamimi (left his army and joined Husayn during the battle)A
Husayn ibn Ali 
Al-Abbas ibn Ali 
Habib ibn Muzahir 
Zuhayr ibn Qayn 
Al-Hurr ibn Yazid al Tamimi 
Lực lượng
4,000[1] or 5,000[2] – 30,000[2] 70–150 (con số nhiều người đồng ý 110; bao gồm một em bé 6 tháng tuổi).[3][4] The common number '72' comes from the number of heads severed.
Thương vong và tổn thất
88 bị giết, cộng thêm một số người bị thương[5] 72–136 casualties
^A Hurr was originally one of the commanders of Ibn Ziyad's army but changed allegiance to Husayn along with his son, servant and brother on 10 Muharram 61 AH, October 10, 680 AD

Bản mẫu:Campaignbox Second Fitna Bản mẫu:Shia Islam Trận Karbala diễn ra vào ngày 10 Muharram, trong năm 61 AH của lịch Hồi giáo (10 Tháng 10 năm 680) tại Karbala, ngày nay ở Iraq. Trận chiến diễn ra giữa một nhóm nhỏ những người ủng hộ và người thân của cháu trai Muhammad, Husayn ibn Ali, và một đội quân lớn hơn từ các lực lượng của Yazid I, Umayyad caliph.

Khi Muawiyah I chết trong 680, Husayn đã không đưa ra trung thành với con trai của mình, Yazid I, trước đó đã được bổ nhiệm làm Umayyad khalip bởi Muawiyah; Husayn xem việc thừa kế ngôi của Yazid là một hành vi vi phạm hiệp ước Hasan-Muawiya. Người dân Kufa gửi thư cho Husayn, yêu cầu sự giúp đỡ và cam kết trung thành với ông ta, nhưng sau đó họ đã không ủng hộ ông. Khi Husayn đi về phía Kufa, tại một nơi gần đó gọi là Karbala, đoàn của ông đã bị chặn lại bởi quân đội Yazid I do Al-Hurr ibn Yazid al Tamimi. Ông đã bị giết và bị chặt đầu trong trận Karbala bởi Shimr Ibn Thil-Jawshan, cùng với hầu hết các gia đình và các bạn của mình, bao gồm cả con trai Husayn của sáu tháng tuổi, Ali al-Asghar, với phụ nữ và trẻ em bị bắt làm làm tù nhân. Tiếp theo sau cuộc chiến là các cuộc nổi dậy sau đó cụ thể là, Ibn al-Zubayr, Tawwabin, và Mukhtar cuộc nổi dậy mà xảy ra nhiều năm sau đó.

Người chết được coi là vị tử đạo bởi những người Sunni[6][7] và người Hồi giáo Shia. Trận đánh có một vị trí trung tâm trong lịch sử Shia và truyền thống, và đã thường xuyên được kể lại trong văn học Shia Hồi giáo. Trận Karbala được kỷ niệm trong suốt một khoảng thời gian 10 ngày hàng năm được tổ chức hàng Muharram của Shia và Alevi, mà đỉnh cao vào ngày thứ mười của nó, được gọi là ngày của Ashura. Người Hồi giáo Shia kỷ niệm sự kiện bằng cách để tang, tổ chức lễ rước công cộng, tổ chức Majlis, đập vào ngực và trong một số trường hợp tự đánh bằng roi[8].

Trận Karbala đóng một vai trò trung tâm trong việc hình thành bản sắc của người Shia và biến các giáo phái đã được phân biệt thành một giáo phái với "nghi thức riêng của mình và ký ức tập thể." đau khổ và cái chết của Husayn đã trở thành một biểu tượng hy sinh "trong cuộc đấu tranh cho quyền chống sai, và cho công lý và sự thật chống lại hành vi sai trái và dối trá." [9]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ “Battle of Karbala' (Islamic history)”. Encyclopedia Britannica.
  2. ^ a b “Karbala, the Chain of Events”. Al-Islam.org.
  3. ^ Datoo, Mahmood. “At Karbala”. Karbala: The Complete Picture. tr. 167.
  4. ^ “Karbala: The Complete Picture (chapter 8.3)”. mahmooddatoo.com. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 4 năm 2012. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2016.
  5. ^ Tabari, The History of al-Tabari, volume 19, translated by IKA Howard, pub State University of New York Press, p. 163.
  6. ^ Administrator. “Martyrdom of Imam al-Hussain (R.A)”. Ahlus Sunnah.
  7. ^ fazeela (ngày 15 tháng 11 năm 2013). “The Excellences of the Imam Husayn in Sunni Hadith Tradition – Islam Guidance”. Sibtayn.com. Truy cập ngày 21 tháng 8 năm 2014.
  8. ^ Calmard, Jean. “ḤOSAYN B. ʿALI ii. IN POPULAR SHIʿISM”. Iranica. Truy cập ngày 2 tháng 11 năm 2015.
  9. ^ Nakash, Yitzhak (ngày 1 tháng 1 năm 1993). “An Attempt To Trace the Origin of the Rituals of Āshurā¸”. Die Welt des Islams. Princeton. 33 (2): 161–181. doi:10.1163/157006093X00063. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2016. – via Brill (cần đăng ký mua)