Trợ giúp:Chỗ thử

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trẻ Trâu Nguyễn Đăng Khương : thanh niên Khương sinh ra và lớn lên tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh.