Trợ giúp:Chỗ thử

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

1.Tiên lô luyện bảo:Hệthống Tiên Lô Luyện Bảo là 1 trong những phương pháp chơi mở rộng của Thần Tiên biến biến biến, cổng vào hệthống nằm ở UI giao diện chính của game Hệthống này cấp 7 mởHệthống Luyện Bảo có 3 con đường đểnhận được trang bị, người chơi có thểtiêu Vàng hoặc Tiên Minh Ái Tâm ngẫu nhiên nhận được trang bị và Mảnh trang bịPhương thức rút thẻ chia thành rút 1 tấm và rút 10 lần liên tiếp , lựa chọn rút 1 tấmngẫu nhiên nhận được 1 tấm trang bị tương ứng, lựa chọn rút 10 lần liên tiếp ngẫu nhiên nhận được 10 tấm Trang bị tương ứng Thanh Đồng Bảo Lô :có xác suất nhận được Trang bị 1-3 sao, Mảnh Trang bị 4-6 sao, Bảo thạch khảm nạm, Tinh Luyện Thạch . Mỗi lần rút tiêu 9000 Vàng hoặc 20 Ái Tâm. Mỗi 6tiếng có thể rút miễn phí 1 lần rút 10 lần liên tiếptiêu 88000 Tiền game hoặc 198 Ái Tâm. Xích Luyện Bảo Lô :có xác suất nhận được trang bị 3-5 sao, Mảnh Trang bị 4-6 sao, Bảo thạch khảm nạm, Tinh Luyện Thạch . Mỗi lần rút tiêu 298 Vàng Mỗi 48 tiếngcó thể rút miễn phí 1 lần rút 10 lần liên tiếp tiêu 2880 Vàng , mỗi lần rút đơn vàng chắc chắn nhận được trang bị 5 sao. Khi thực hiện Xích Luyện Bảo Lô, mỗi lần Luyện Bảo có xác suất nhận được thêm Mảnh nhất định. 2.Tầm tiên tróc yêu:Hệthống Tầm Tiên Tróc Yêu là 1 trong những phương pháp chơi mở rộng của Thần Tiên biến biến biến, cổng vào hệthống nằm ở UI giao diện chính của game Hệthống này cấp 2 mở và có 3 cách thức đểnhận được Tiên Thẻ , người chơi có thểtiêu Vàng hoặc Tiên minh Ái Tâm đểnhận được Tiên Thẻ và Mảnh Tiên Thẻ ramdom Phương thức rút thẻ chia thành rút 1 tấm và 10 tấm liên tiếp, lựa chọn rút 1 tấm thì ngẫu nhiên sẽnhận được Tiên Thẻ tương ứng, chọn rút 10 tấm thì sẽđược 10 tấm Tiên Thẻngẫu nhiên Nếu Thần Tiên rút được là Thần Tiên hiện người chơi đã có thì sẽ tựđộng chuyển thành Mảnh Thần Tiên với số lượng tương ứng. Tìm Tán Tiên: có xác suất nhận được Thần Tiên 1 sao , Mảnh Thần Tiên , Kinh nghiệm, Thuốc các cấp độ, tài liệu luyện hóa các cấp độ. Mỗi lần rút tiêu 9000 tiền trong game hoặc 20 Ái tâm. Mỗi 4 tiếng có thểmiễn phí rút 1 lần Rút 10 lần liên tiếp tiêu 88000 Tiền game hoặc 198 Ái Tâm, rút 10 lần liên tiếp lần đầu chắc chắn được Thần Tiên 1 sao Tìm Kim Tiên:có xác suất nhận được Thần Tiên 1-3 sao, Mảnh Thần Tiên , Kinh nghiệm, thuốc các cấp độ, Tài liệu luyện hóa các cấp độ . Mỗi lần rút tiêu 298 Vàng, mỗi 48 tiếng có thểmiễn phí rút 1 lần, rút 10 lần liên tiếp tiêu 2880 Vàng , lần đầu rút đơn chắc chắn nhận được Thần Tiên 3 sao. Khi tìm Kim Tiên, mỗi lần tìm có xác suất nhận được thêm Mảnh nhất định.