Trợ giúp:Chỗ thử

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Tập tin:Nai Prơ Mâo Yang Tâo Thành viên:RoaiLongDing

MHEI PHỮNG EH TA TŎ. GǓK NDUÔR KRUK, UĂN DAR JU EH. DE LANG RAČ BRI BRI HĂN DAH EH DU DRI DRI TỄ YANG SONG TỄ. DE DU TA DAK SONG HĂN DAH, LANG RAČ BƠ LAH BƠ LAH BƠ LAH, LANG EH TĂNG JRĂM BA KƠI EH KO, BAR KOH, HĂN DAH SO SO MƠH HĂN DAH. HO EH DU TA BUÔNG NANG, HĂN NAI NAN BUÔNG NANG, YANG TÂO, MÂO NGUÔR, ČUĂR DỮNG NAI LAH HĂN KO. HĂN EH DU TA BUÔNG NANG. DE DU TA BUÔNG NANG, EH SO ÔH TA ÂN DAH, LANG RAČ BRI BRI BRI BRI BRI. HĂN DAH DU SỖ DU TA BĂNG KUK, UĂN BHÔK SỖ, GǓK MĂNG DAK SỖ. DE DU BA ÂN EH LOH MĂNG MĂNG, PLŎ IÂO KƠI YƠ. DU DRI TA ÂN DRI TA ÂN DRI DRI. HĂN DAH TĂNG PLĂ EH ÑJOH MĂNG O MĂNG ÂN, YANG BLANG. MANG ÂN YA EH GǓK, MĂNG YƠ SO LAH DƠI DU, SO LAH DƠI SĂK YA MĂNG IĂN. TLǑ NAU TLŎ RAU JE, DOH NDÔH KU SEI UP PAM RAM JĬK NAI, TĂNG BĂL UR TRÔH UR TRÔH HĂN DAH. HĂN EH ÑJING WĂT DE, DE YANG HĂN DAH YƠ, DE GǓK, DE SĂK, TĂNG SĂK UP UR TRÔH MAH NAI LAH EH HĂN DAH, TĂNG UP UP HĂN DAH TAM BA, NÊH TAM BA HĂN DAH JỠ GƠÑ Ă ǑK DŎK ḆRU MHǑ RỖ JEH RỖ IÊN M’DEI IÊN NAI LAH, HĂN DǑK YA NAI DI, NAI DŎK RỮ ČHƯP NAI. LĚ BA ČAP NAI, HÊN NAI ĂN M’DEI KOH, NAI ĂN M’DEI KĂ LĂ M’DEI KOH (SUNG SA BĂN NAR ÂO HĂN KOH) LEH YA BA ČAP JỠ BĂN DǑK DU, JEH TRÔH YA BA ČAP, NAI TUNG BA ČAP. JEH TRÔH BA HĂN DAH JỠ BĂN SĂK DǑK: IÊN YA NAI LAH, BƠ NAI DĂK HĂN DI RƯP ČHƯP, BƠ DE DĂK HĂN ĐUĂM. DĂK HĂN DAH DLĂNG YƠ, ĐHAÑ YƠ, ĐOH YƠ, ĐOH EI DƠI, ĐOH TA TỄ, EH DAK EH DĂČ EH HÂO DƠI EH, JÊH TA JĂNG BỄ EH ḆLỮT MĂNG KƠI MĂNG SĂK EH HÂO HĂN DAH, ḆLỮT JĂNG DE SO DƠI ÔH, NAI TLOH, NAI TLOH ƯN YƠ MEI BAP DE MHǑ PUH TA ÂN, SƯR TA, NAI SUNG SA TA ÂN, NAI MI DE DU, NÂO EH TLAIH DE EI YA, UĂR BA IÊN SO DƠI, JU NAR DRĂČ, JU NAR DRĂČ, JU NAR DRĂČ, TRÔH MĂNG ÂN, SO GĂR MĂNG NAR YÔH EH DI, POH NĂNG EI, PHAM NĂNG EI GỮT, MĂNG ÂN MĂNG ÂN HĂN DAH, DHĂČ DHĂČ MĂNG KRǓNG, DHĂČ MĂNG TING BỮT, DHĂČ MĂNG TLOK, DHĂČ MĂNG PANG TOH, HĂN DHĂČ MĂNG KANG DE MĂNG KANG DE YƠH, HĂN MÂO DE ČA EH ČA MÂO EH Ssgdjksgdkjsa dgwkhao;s;acxkuskjdkalsiouashaslhdlacjna/djwqeu pqwie q/;we

hdkahsl;fdj;sf

dfdsfssssssfsdfsdasffqỖ, LĂR WĂR IĂU SỖ, ČA TRÔH MĂ MAU UI TA|NG ÂO ḆIĂT JU NGA, HĂN LĚ HONG HONG ḆĂR YƠI EH LUĂN SỖ, HĂN EH HĂN LAK JĂP TǓK JĂK NANG EH GǓK EH. JÊH HĂN YƠ EH NRANG LĂČ LA. NRANG LĂČ LA EH TƯ|NG TU DONG, EH TƯ|NG KRANG SIÊK EH. EH KRANG SIÊK SIĂK KHOK KHOK TA ÂN, KHOK KHOK TA ÂN, EH TƯ|NG YƠH TA ÂN, JÊH TA YANG TÂO. TRÔH EH SĂK TA ÂN DAH, EH DU ḆIĂT TǓK DÊH, KHOK KHOK TA ÂN, KHOK KHOK TA ÂN, HĂN EH SĂK TRÔH TA TU DONG. HĂN EH NRANG LĂČ LA EH JUĂT, EH SĂK, EH HAU DHĂČ DHĂČ DHĂČ ĂT TA TỄ, ĂT HUM DJHA, RƠ LƠ MƠH EH DLĂNG HĂN DAH, TRÔH MĂNG TỄ EH RUK IĂU TA TỄ, HĂN MÂO EH LĂČ "NRANG LĂČ LA" HĂN DAH DEH TING TÂO EH ČĚ BA TĚ EH GU JUÔČ JUÔČ BA TỄ EH ÑJING MÂO KU ÊT WIR WIR TA TU DONG IĂ

  • Mục danh sách
  • Mục danh sách

N.