Trang web tĩnh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Một trang web tĩnh được gửi đến người dùng chính xác như nó được lưu trữ.

Trang web tĩnh hay trang cố địnhtrang web được gửi đến trình duyệt web của người dùng chính xác như nó được lưu trữ,[1] trái ngược với trang web động được tạo bởi ứng dụng web.[2]

Do đó, một trang web tĩnh hiển thị cùng một thông tin cho tất cả người dùng, từ mọi bối cảnh, tùy thuộc vào khả năng hiện đại của máy chủ web để gửi nội dung hoặc ngôn ngữ của tài liệu có sẵn các phiên bản đó và máy chủ được cấu hình để làm như vậy.[3]

Tổng quan[sửa | sửa mã nguồn]

Các trang web tĩnh thường là các tài liệu HTML [4] được lưu dưới dạng tệp trong hệ thống tệp và được máy chủ web cung cấp qua HTTP (tuy nhiên các URL kết thúc bằng ".html" không phải lúc nào cũng tĩnh). Tuy nhiên, việc giải thích thuật ngữ lỏng lẻo có thể bao gồm các trang web được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và thậm chí có thể bao gồm các trang được định dạng bằng mẫu và được phân phối qua máy chủ ứng dụng, miễn là trang được cung cấp không thay đổi và được trình bày về cơ bản là giống như khi nó được lưu trữ.

Các trang web tĩnh phù hợp với nội dung không bao giờ hoặc hiếm khi cần cập nhật, mặc dù các hệ thống mẫu web hiện đại đang thay đổi điều này. Duy trì số lượng lớn các trang tĩnh vì các tệp có thể không thực tế nếu không có các công cụ tự động, chẳng hạn như trình tạo trang tĩnh. Một cách khác để quản lý các trang tĩnh là các sân chơi mã nguồn được biên dịch trực tuyến, ví dụ GatsbyJSGitHub có thể được sử dụng để di chuyển một trang web WordPress vào các trang web thống kê.[5] Bất kỳ cá nhân hóa hoặc tương tác nào cũng phải chạy phía máy khách, điều này đang hạn chế.[6]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Melendez, Steven (ngày 10 tháng 8 năm 2018). "The Difference Between Dynamic & Static Web Pages". Chron. Archived from the original (html) on ngày 20 tháng 3 năm 2018. Truy cập 20 March 2019.Static by definition means something that does not change. The first pages on the World Wide Web were largely static and unchanged, delivering the same information about a particular topic to anyone who visited. In some cases, sites may evolve slightly over time but are still largely static, meaning that they only change when manually changed by their creators, not on a regular and automated basis.
  2. ^ "Definition of: dynamic Web page". PC Magazine. Archived from the original (html) on ngày 17 tháng 1 năm 2017. Truy cập 20 March 2019.A Web page that provides custom content for the user based on the results of a search or some other request.
  3. ^ "Site statique ou dynamique" [Static or dynamic site]. morphenZero (bằng tiếng Pháp). Archived from the original (html) on ngày 11 tháng 9 năm 2016. Truy cập 27 July 2019.Ces pages peuvent présenter toute forme de contenu, animations flash, images, musique, vidéo etc... mais elles sont toujours présentées de la même façon.
  4. ^ "What is a Static Web Page? - Definition from Techopedia". Techopedia.com. Truy cập 2018-11-04.
  5. ^ Rascia, Tania (ngày 14 tháng 3 năm 2019). "The End of an Era: Migrating from WordPress to Gatsby". Archived from the original (html) on ngày 21 tháng 3 năm 2019. Truy cập 20 March 2019.However, I realized that an SSG like Gatsby utilizes the power of code/data splitting, pre-loading, pre-caching, image optimization, and all sorts of performance enhancements that would be difficult or impossible to do with straight HTML.
  6. ^ Bouças, Eduardo (ngày 20 tháng 5 năm 2015). "An Introduction to Static Site Generators". Archived from the original (html) on ngày 26 tháng 6 năm 2019. Truy cập 20 March 2019.A dangerous solution: There’s an easy exit for whenever you’re faced with the challenge of dynamically updating content on a static site: “I can do it with JavaScript”. Doing processing on the client-side and appending the results to the page after it’s been served can be the right approach for some cases, but must not be seen as the magic solution that turns your static site into a full dynamic one.