Vô cực cộng một

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trong Toán học, Vô cực cộng một là một khái niệm có ý nghĩa hình thức được xác định rõ ràng trong một số hệ thống số, và có thể ám chỉ:

  • Số vô hạn s, các số lớn hơn tất cả các số hữu hạn
    • Lý thuyết số, biểu diễn kích thước (các hệ số) của các tập hợp trừu tượng, có thể là vô hạn
    • Số thứ tự, đại diện cho các loại thứ tự của các tập hợp có thứ tự tốt, cũng có thể là vô hạn
  • Số siêu thực, một phần mở rộng của hệ thống số thực chứa các số vô hạn và vô hạn
  • Số vô tỷ, một phần mở rộng khác của các số thực, chứa siêu thực và tất cả các số thứ tự vô hạn