Bước tới nội dung

Vương Hoằng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Vương Hoằng (王弘) có thể là:

  • Vương Hoằng, tự Hưu Nguyên (休元) tể tướng và nhà thư pháp nổi tiếng của Nam triều Tống.
  • Vương Hoằng, nhân vật chính trị nhà Tùy, làm quan đến chức thượng thư hữu thừa.
  • Vương Hoằng, cũng viết là Vương Hoành (王宏), họa gia thời Đường sơ.
  • Vương Hoằng, tiến sĩ năm Vĩnh Lạc thứ 16 thời nhà Minh, nhân vật chính trị nhà Minh.
  • Vương Hoằng, tiến sĩ năm Hoằng Trị thứ 6 thời nhà Minh, nhân vật chính trị nhà Minh.