Wikipedia:Bài viết nhiều liên kết ngôn ngữ chưa có ở Wikipedia tiếng Việt

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Số đứng sau là số interwiki từ bài viết tương ứng trên toàn hệ thống Wikipedia. Danh sách dưới đây được lấy từ danh sách ở Meta. Nếu bài nào đã tồn tại, xin hãy xóa khỏi danh sách này; nếu bài đã được viết nhưng chưa có interwiki, mời bạn bổ sung interwiki ở wikidata.

(English) See also this[liên kết hỏng] (updated once a day; outdated)

Phiên bản cập nhật: 03/09/2023

 1. 70 Konya_Province
 2. 66 en:Judaeo-Spanish - search in vi.wiki
 3. 66 en:Juraj Dobrila University of Pula - search in vi.wiki
 4. 66 Manisa Province
 5. 65 en:Arianism - search in vi.wiki
 6. 65 en:Babsk - search in vi.wiki
 7. 65 en:Lacuna Coil - search in vi.wiki
 8. 64 en:Chur - search in vi.wiki
 9. 64 en:Rastafari movement - search in vi.wiki
 10. 63 en:Club de Gimnasia y Esgrima La Plata - search in vi.wiki
 11. 63 en:Dundee - search in vi.wiki
 12. 63 en:Lelystad - search in vi.wiki
 13. 63 en:The Prodigy - search in vi.wiki
 14. 62 en:Acropolis - search in vi.wiki
 15. 62 en:Alkmaar - search in vi.wiki
 16. 62 en:Anarchy - search in vi.wiki
 17. 62 en:Armenian dram - search in vi.wiki
 18. 62 en:Feria del Sol (Mérida) - search in vi.wiki
 19. 62 en:Kali - search in vi.wiki
 20. 62 en:Neologism - search in vi.wiki
 21. 62 en:Nominative case - search in vi.wiki
 22. 62 en:Wing - search in vi.wiki
 23. 61 en:Albanian lek - search in vi.wiki
 24. 61 en:Basilica - search in vi.wiki
 25. 61 en:Korn - search in vi.wiki
 26. 61 en:Lahti - search in vi.wiki
 27. 61 en:Mill (grinding) - search in vi.wiki
 28. 61 en:Novial - search in vi.wiki
 29. 61 en:Opposite (semantics) - search in vi.wiki
 30. 61 en:Richard Schiff - search in vi.wiki

Công cụ tìm bài viết[sửa | sửa mã nguồn]