Wikipedia:Công cụ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Duyệt và sửa đổi[sửa mã nguồn]

Tìm kiếm[sửa mã nguồn]

Lịch sử trang[sửa mã nguồn]

Tìm người dùng chịu trách nhiệm[sửa mã nguồn]

  • WikiBlame – tìm một văn bản cho trước trong các phiên bản
  • Article Blamer – tương tự WikiBlame, xác định phiên bản đã thêm đoạn văn (gốc từ Soxred93)
  • en:User:AmiDaniel/WhodunitQuery – Ứng dụng Windows xác định lượt sửa đổi và thành viên đã đưa vào một từ hoặc cụm từ cụ thể

Đếm và phân tích sửa đổi[sửa mã nguồn]

Bộ đếm sửa đổi[sửa mã nguồn]

  • User Analysis Tool - một sự thay thế của bộ đếm của X!; làm việc được với những thành viên có trên 750.000 lượt sửa đổi và sao chép công cụ đồ thị tháng của Interiot's.

Phân tích tương tác người dùng[sửa mã nguồn]

  • Bộ phân tích tương tác biên tập viên – so sánh các lượt sửa đổi của các biên tập viên được chỉ định để xem các bài viết nào trùng nhau, sắp xếp theo thời gian ngắn nhất giữa những lượt sửa đổi bởi hai người. Chỉ chạy trên Wikipedia tiếng Anh.
  • Intersect Contribs – so sánh các lượt sửa đổi của hai biên tập viên trên bất cứ wiki nào của Wikimedia Foundation để xem các bài trùng nhau