Wikipedia:Dự án Olympics/Members

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Chào mừng đến với dự án Olympics!

Là một thành viên mới của dự án này, bạn có thể:

  • Đóng góp vào việc cải thiện một số bài viết Olympic hiện có cũng như tạo ra những bài viết khác vẫn chưa tồn tại
  • Đề xuất ý tưởng mới và thảo luận các chủ đề liên quan về dòng công việc của dự án tại discussion page.
Việc thêm {{User WP Olympics}} vào trang thành viên của bạn sẽ chèn hộp người hộp ở bên phải, và sẽ tự động liệt kê bạn trong Category:Người tham gia dự án Olympics.
Người dùng này là một thành viên của Dự án Olympics.
Trên cơ sở định kỳ, dự án sẽ hỏi các thành viên của mình xem họ muốn gia hạn hay hủy bỏ tư cách thành viên của mình, nhằm mục đích đánh giá sức mạnh của nhóm.


Khánh Snake (thảo luận · đóng góp)