Wikipedia:Danh sách bài cơ bản nên có/Bậc/1

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đây là mười bài viết cơ bản bậc 1; chúng tạo thành các mục bài viết cơ bản tiếp sau.

  • Bài chọn lọc (Bài viết chọn lọc)
  • Bài chọn lọc cũ (Bài viết chọn lọc cũ)
  • Bài viết tốt (Bài viết tốt)
  • Bài viết tốt cũ (Bài viết tốt cũ)
  • Bài chất lượng A (Bài chất lượng A) — có tiềm năng trở thành bài viết tốt
  • Bài chất lượng B (Bài chất lượng B)
  • Bài chất lượng C (Bài chất lượng C)
  • Bài sơ khai (Bài sơ khai)
  • Bài chưa rõ chất lượng ()

Bậc cơ bản bậc 1[sửa | sửa mã nguồn]