Wikipedia:Danh sách bài cơ bản nên có/Bậc/1

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đây là mười bài viết cơ bản bậc 1; chúng tạo thành các mục bài viết cơ bản tiếp sau.

Bài chọn lọc được đánh dấu , bài viết tốt , sơ khai , và chưa rõ chất lượng .