Wikipedia:Quy định thu hồi công cụ bảo quản viên vắng mặt

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Viết tắt

Thuật ngữ[sửa mã nguồn]

 1. vắng mặt lâu ngày: không có tác vụ nào (sửa đổi cũng như nhật trình) trong 1 năm.
 2. gỡ công cụ bảo quản viên: làm cho một thành viên từ bảo quản viên xuống thành thành viên thường.
 3. thành viên: tất cả các thành viên đã đăng ký.

Quy định[sửa mã nguồn]

 1. Bảo quản viên vắng mặt lâu ngày có thể bị gỡ công cụ bảo quản viên của mình.
 2. Việc gỡ công cụ bảo quản viên là tự động, không qua bỏ phiếu.
 3. Việc gỡ công cụ bảo quản viên phải được báo trước cho bảo quản viên liên quan trước 1 tháng, qua trang thảo luận, email (nếu có), facebook (nếu có). Việc này thành viên nào cũng có thể làm.
 4. Sau đó, việc gỡ công cụ bảo quản viên được báo lên meta để một tiếp viên thực hiện.
 5. Hành chính viên phải ghi nhận lại việc gỡ bỏ này cùng lý do trong trang Wikipedia:Nhật trình gỡ quyền bảo quản viên vắng mặt.
 6. Sau đó, phải gửi thông báo đến cho cựu bảo quản viên, qua trang thảo luận, email (nếu có), facebook (nếu có). Việc này thành viên nào cũng có thể làm.
 7. Sau khi đã gỡ công cụ, trong 24 tiếng đồng hồ, nếu cựu bảo quản viên muốn lấy lại công cụ của mình thì chỉ cần nói với hành chính viên tại trang Wikipedia:Nhật trình gỡ quyền bảo quản viên vắng mặt, không cần mở biểu quyết mới.
 8. Sau 24h, nếu cựu bảo quản viên muốn lấy lại công cụ, phải mở biểu quyết mới.

Lạm dụng[sửa mã nguồn]

 1. Nếu thành viên nào nghi ngờ có sự lạm dụng những quy định trên đây (như lách luật...), thành viên đó có thể mở một biểu quyết mới để cộng đồng quyết định.