Bước tới nội dung

Thể loại:Trang bị khóa hạn chế sửa đổi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia


Thể loại này và những thể loại con của nó chứa những trang đã được khóa hạn chế sửa đổi theo Wikipedia:Khóa trang. Việc khóa hạn chế sửa đổi từ thành viên vô danh và mới đăng ký. Đối với những trang bị khóa hẳn, chỉ có bảo quản viên mới sửa đổi được, xem Thể loại:Trang bị khóa hoàn toàn.

Để thêm vào trang vào thể loại, hãy dùng {{pp-semi-protected}} hoặc một trong những bản mẫu khóa cụ thể hơn. Chỉ nên làm điều này khi trang thực sự bị khóa.

Chú ý rằng thêm bản mẫu không tự nhiên khóa trang. Ngược lại, khóa một trang không tự động thêm bản mẫu (hoặc bất kỳ liên kết đến thể loại trang khóa nào khác), khiến cho nhiều trang sẽ xuất hiện thẻ "xem mã nguồn" thay vì "sửa" và chưa hiện "Trang bị nửa khóa" ở dưới -- một tình huống mà nhiều thành viên mới sẽ cảm thấy bối rối. Do đó, tốt nhất là luôn luôn thêm bản mẫu ngay lập tức sau khi khóa trang.

Trang trong thể loại “Trang bị khóa hạn chế sửa đổi”

Thể loại này chứa 200 trang sau, trên tổng số 450 trang.

(Trang trước) (Trang sau)
(Trang trước) (Trang sau)