Wikipedia:Chính sách không phân biệt đối xử

Trang hạn chế sửa đổi (bán khóa)
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Wikimedia Foundation cấm phân biệt đối xử chống lại người dùng và nhân viên trong hiện tại hoặc tương lai trên cơ sở chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, thiên hướng tình dục hay bất kỳ đặc điểm nào khác được bảo vệ bởi pháp luật. Wikimedia Foundation cam kết nguyên tắc cơ hội bình đẳng, đặc biệt là trong tất cả các khía cạnh của quan hệ lao động, bao gồm việc làm, quản trị lương bổng, phát triển nghề nghiệp, tiến cử và chuyển giao.

Đọc thêm