Wikipedia:Tiêu chuẩn cho nội dung không tự do

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Viết tắt
Circle-information.svg
Những hướng dẫn và quy định liên quan đến nội dung không tự do và không có giấy phép trên Wikipedia hầu như luôn luôn là một chủ đề thảo luận nóng hổi tại trang thảo luận của trang này. Bạn luôn được mời tham gia.
Đối với hướng dẫn sử dụng nội dung không tự do đầy đủ (bao gồm quy định này và các tiêu chuẩn của nó) xin xem Wikipedia:Nội dung không tự do.

Cơ sở hợp lý cho quy định này[sửa mã nguồn]

 • Để hỗ trợ nhiệm vụ của Wikipedia trong việc tạo ra nội dung tự do vĩnh viễn dành cho sự phân phối, điều chỉnh và áp dụng không giới hạn bởi tất cả các thành viên với tất cả các loại hình phương tiện.
 • Để giảm thiểu các nguy cơ với luật pháp bằng cách hạn chế số lượng nội dung không tự do, sử dụng những tiêu chí được định nghĩa chặt chẽ hơn tiêu chí sử dụng hợp lý theo pháp luật Hoa Kỳ.
 • Để thuận tiện cho việc sử dụng những nội dung không tự do một cách đúng đắn, hỗ trợ cho sự phát triển của một bách khoa toàn thư có chất lượng.

Quy định[sửa mã nguồn]

Với mục đích của quy định này, "nội dung không tự do" có nghĩa là tất cả các tài liệu có bản quyền thiếu giấy phép nội dung tự do. Không có bất kỳ sự tự động cho phép một nội dung không tự do được sử dụng tại một bài viết. Nó có thể được dùng trên Wikipedia Tiếng Việt nếu tất cả 10 tiêu chuẩn sau đều được thỏa mãn.

 1. Không có nội dung tự do tương đương. Nội dung không tự do chỉ được dùng ở nơi không có nội dung tự do hoặc không thể tạo ra nội dung tự do tương đương mà có thể phục vụ cho cùng một mục đích bách khoa. Tại bất kỳ chỗ nào, nội dung không tự do đều phải được chuyển thành tài liệu tự do thay vì sử dụng một lời biện hộ sử dụng hợp lý, hoặc được thay thế bằng một bản thay thế tự do hơn nếu tồn tại bản thay thế đó ở chất lượng chấp nhận được. "Chất lượng chấp nhận được" có nghĩa là chất lượng đủ để phục vụ cho mục đích bách khoa. (Để kiểm tra nhanh, trước khi thêm một hình đòi hỏi phải nêu cơ sở hợp lý, hãy tự hỏi: "Hình này có thể được thay bằng một hình tự do khác, trong khi vẫn có cùng hiệu quả mong muốn không?" và "Đối tượng này có thể được chuyển tải đầy đủ bằng lời văn thay vì sử dụng hình ảnh không?" Nếu câu trả lời cho một trong hai câu là có, hình đó rất có khả năng không thỏa mãn tiêu chuẩn này).
 2. Tôn trọng những cơ hội thương mại. Nội dung không tự do không được dùng theo cách có thể làm thay đổi vai trò thị trường nguyên thủy của tập tin phương tiện nguyên thủy mà đã được giữ bản quyền.
  1. Sử dụng tối thiểu. Không sử dụng nhiều nội dung không tự do nếu chỉ cần một là đã có thể chuyển tải thông tin quan trọng tương đương.
  2. Quy mô sử dụng tối thiểu. Toàn bộ tác phẩm sẽ không được sử dụng nếu chỉ cần một phần của tấm ảnh là đã đủ. Sử dụng độ phân giải/tính trung thực/mức độ nén âm thanh thấp chứ không cao (đặc biệt là khi bản gốc có thể được dùng với mục đích cố tình vi phạm bản quyền). Quy luật này cũng áp dụng cho những bản sao tại không gian tên Hình:.
 3. Đã phát hành trước đó. Nội dung không tự do phải được xuất bản bên ngoài Wikipedia từ trước.
 4. Nội dung. Nội dung không tự do thỏa mãn những yêu cầu chung về nội dung của Wikipedia và phải có tính bách khoa.
 5. Quy định theo từng loại phương tiện. Tài liệu phải thỏa mãn quy định cho từng loại phương tiện. Ví dụ, hình ảnh phải thỏa mãn Wikipedia:Quy định sử dụng hình ảnh.
 6. Tối thiểu một bài viết. Nội dung không tự do phải được dùng trong ít nhất một bài viết.
 7. Đáng chú ý. Nội dung không tự do chỉ được dùng nếu sự tồn tại của nó có thể tăng khả năng hiểu biết của người đọc một cách đáng kể.
 8. Hạn chế về nơi sử dụng. Nội dung không tự do chỉ được phép dùng trong những bài viết (không phải trang chuyển hướng), và chỉ trong không gian tên bài viết, phù hợp với quy định ngoại lệ. (Để tránh một thể loại hình khỏi hiển thị thu nhỏ, thêm __NOGALLERY__ vào; hình ảnh phải được liên kết đến, chứ không được chèn, ở những trang thảo luận khi chúng đang là đề tài thảo luận).
 9. Trang mô tả hình. Trang miêu tả hình hoặc phương tiện phải có những nội dung sau:
  1. Ghi công cho nguồn gốc tài liệu, và cho người nắm bản quyền nếu nó khác với nguồn gốc. Xem: Wikipedia:Chú thích nguồn gốc#Hình ảnh.
  2. Một thẻ quyền chỉ rõ điều khoản quy định Wikipedia nào tuyên bố cho phép sử dụng. Để có danh sách các thẻ quyền hình ảnh xem Wikipedia:Thẻ quyền cho hình ảnh#Sử dụng hợp lý.
  3. Tên của mỗi bài viết (khuyến khích liên kết đến bài viết) mà trong đó áp dụng việc sử dụng hợp lý, và một cơ sở sử dụng hợp lý riêng rẽ cho mỗi lần sử dụng hình, như đã giải thích tại Wikipedia:Hướng dẫn mô tả sử dụng hợp lý. Cơ sở hợp lý được giới thiệu rõ ràng, ngôn ngữ dễ hiểu, và phải phù hợp với từng lần sử dụng.

Thi hành[sửa mã nguồn]

 • Một hình có một cơ sở hợp lý sử dụng nội dung không tự do cho một vài (chứ không phải tất cả) bài viết có sử dụng nó sẽ không bị xóa. Thay vào đó, hình này cần được gỡ bỏ ra khỏi những bài viết thiếu cơ sở hợp lý tại đó, hoặc thêm một cơ sở hợp lý phù hợp vào.
 • Một hình được tuyên bố sử dụng nội dung không tự do mà không được dùng tại bài viết nào (Tiêu chí số 7) sẽ bị xóa sau 7 ngày kể từ khi thông báo.
 • Một hình đang sử dụng tại một bài viết và được tải lên sau ngày 2006-07-13, mà không phù hợp với quy định này sẽ bị xóa sau 48 giờ kể từ khi thông báo cho người tải hình lên. Để tránh bị xóa, biên tập viên tải hình lên hoặc thành viên Wikipedia khác cần phải cung cấp một lời biện hộ để sử dụng nội dung không tự do một cách thuyết phục thỏa mãn đủ 10 tiêu chí. Đối với hình ảnh đang sử dụng tại một bài viết mà được tải lên trước ngày 2006-07-13, thời hạn 48 giờ được kéo dài thành 7 ngày.