Wikipedia:Quy định thu hồi công cụ bảo quản viên vắng mặt

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Viết tắt

Thuật ngữ[sửa mã nguồn]

 1. vắng mặt lâu ngày: bảo quản viên không có tác vụ (sửa đổi bài viết cũng như hoạt động bảo quản) nào trong 1 năm được xem là vắng mặt lâu ngày.
 2. thu hồi công cụ bảo quản viên: dự án Wikipedia thu hồi các quyền của bảo quản viên.
 3. thành viên: tất cả các thành viên đã đăng ký.

Quy định[sửa mã nguồn]

 1. Bảo quản viên vắng mặt lâu ngày có thể bị thu hồi công cụ bảo quản viên của mình.
 2. Việc thu hồi công cụ bảo quản viên là tự động, không qua bỏ phiếu.
 3. Việc thu hồi công cụ bảo quản viên phải được một thành viên bất kỳ báo trước cho bảo quản viên bị thu hồi công cụ bảo quản trước 1 tháng, qua trang thảo luận, email (nếu có), facebook (nếu có).
 4. Sau đó, việc thu hồi công cụ bảo quản viên được báo lên meta để một tiếp viên thực hiện.
 5. Hành chính viên phải ghi nhận lại việc thu hồi này cùng lý do trong trang Wikipedia:Nhật trình gỡ quyền bảo quản viên vắng mặt.
 6. Sau khi thu hồi công cụ bảo quản viên, một thành viên bất kỳ phải gửi thông báo đến cho cựu bảo quản viên, qua trang thảo luận, email (nếu có), facebook (nếu có).
 7. Sau khi thu hồi công cụ bảo quản viên, trong 24 tiếng đồng hồ, nếu cựu bảo quản viên muốn lấy lại công cụ của mình thì chỉ cần yêu cầu hành chính viên cấp lại công vụ bảo quản viên tại trang Wikipedia:Nhật trình gỡ quyền bảo quản viên vắng mặt, không cần mở biểu quyết mới.
 8. Sau 24h, nếu cựu bảo quản viên muốn lấy lại công cụ bảo quản viên, phải mở biểu quyết mới.

Lạm dụng[sửa mã nguồn]

 1. Nếu thành viên nào nghi ngờ có sự lạm dụng những quy định trên đây (như lách luật...), thành viên đó có thể mở một biểu quyết mới để cộng đồng quyết định.