Wikipedia:Sách hướng dẫn/Quyền tác giả

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

 

Lời mở đầu

Tìm kiếm và Đọc bài

Viết bài

Phương châm về biên soạn

Quyền tác giả

Quản lí

Giao lưu và Thảo luận

   

 Sách hướng dẫn/Quyền tác giả (Chương 5)

Mục đích của Wikipedia là biên soạn một từ điển bách khoa mà mọi người có thể tự do sử dụng. Điều này có nghĩa là nội dung của từ điển bách khoa Wikipedia có thể được tự do sửa đổi, sao chép hoặc phân phát đi nhiều nơi bởi tất cả mọi người với điều kiện có sự ghi chú về nguồn là Wikipedia.

Để đạt được mục đích nêu trên, những bài viết trong Wikipedia dùng Giấy Phép Sử Dụng Văn Bản Tự Do GNU (GNU Free Documentation License - GFDL) đối với cộng đồng người sử dụng. Có thể tham khảo văn bản này tại Nguyên văn về GFDL hoặc tại GNU. Muốn vậy mọi bài viết cần tuân thủ quy định không vi phạm bản quyền.

Không vi phạm bản quyền[sửa mã nguồn]

Các nội dung đưa vào phải thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

  • đã thuộc sở hữu công cộng hay theo Giấy Phép Sử Dụng Văn Bản Tự Do GNU. Nghĩa là ai cũng có quyền sửa đổi, sao chép, phân phối nó. Các nội dung kiểu này có thể được tìm thấy tại các phiên bản ngôn ngữ của Wikipedia, tại kho tư liệu chung WikiMedia,...
  • thuộc sở hữu trí tuệ của người đưa vào và người đưa vào tự nguyện trao cho sở hữu công cộng. Để có thể sở hữu trí tuệ một nội dung, tác giả cần tự viết bằng văn của mình (hoặc tự vẽ hình, thiết kế tập tin phương tiện), qua tổng hợp lại từ nhiều nguồn tham khảo, có dẫn chứng các nguồn này.
  • thuộc sở hữu trí tuệ của tác giả khác và đã được tác giả đó cho phép đưa vào Wikipedia Tiếng Việt. Người đưa nội dung vào có thể liên hệ trước, ví dụ qua thư điện tử, với tác giả giữ bản quyền nội dung, để giới thiệu mục đích của bách khoa mở và xin phép; chỉ khi nhận được phép thì mới có thể đưa nội dung vào.

Các nội dung áp dụng tại đây có thể là nội dung văn bản hay hình ảnh hay tập tin phương tiện.

Trách nhiệm pháp lý[sửa mã nguồn]

Wikipedia được điều phối bởi tập đoàn Wikimedia Foundation Inc., một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động theo luật của tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Những người quản lý sẽ là những người phải chịu trách nhiệm pháp lý cao hơn những thành viên bình thường nếu có vấn đề tranh chấp pháp lý xảy ra. Để tránh những rắc rối cho những người quản lý và toàn bộ dự án Wikipedia Tiếng Việt, mọi thông tin cung cấp tại đây đều cần tuân thủ chặt chẽ các quy định vừa nêu.

Để biết thêm chi tiết, xin tham khảo các bài viết sau:

Để biết thêm chi tiết, xin tham khảo các bài viết sau:


Trang trước Quyền tác giả Trang kế tiếp