Wikipedia:Soạn thảo trực quan/Phím tắt

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trang này liệt kê phím tắt và ký hiệu của các chức năng trong Trình soạn thảo trực quan. Để đề nghị các chức năng mới hoặc báo cáo lỗi về các chức năng đã có sẵn, xin vui lòng nhắn tin trên trang phản hồi.

Phím tắt cơ bản[sửa | sửa mã nguồn]

Phím tắt PC Tác động Ký hiệu Phím tắt Mac

Ctrl+B Đậm ⌘ Cmd+B

Ctrl+I Xiên ⌘ Cmd+I

Ctrl+K Đặt liên kết ⌘ Cmd+K

Ctrl+X Cắt ⌘ Cmd+X

Ctrl+C Chép ⌘ Cmd+C

Ctrl+V Dán ⌘ Cmd+V

Ctrl+Z Hoàn tác ⌘ Cmd+Z

Ctrl+⇧ Shift+Z Làm lại ⌘ Cmd+⇧ Shift+Z

Tab ↹ Tăng lề danh sách Tab ↹

⇧ Shift+Tab ↹ Giảm lề danh sách ⇧ Shift+Tab ↹

Ctrl+\ Xóa định dạng ⌘ Cmd+\

Danh sách tất cả các tác động qua chuột và bàn phím[sửa | sửa mã nguồn]

Chức năng Tác động
Di chuyển con nháy dùng chuột Nhấn chuột
Di chuyển con nháy dùng bàn phím Các phím điều hướng[1]
Lựa chọn nội dung dùng chuột Kéo chuột
Lựa chọn nội dung dùng chuột Nhấn đúp và nhấn ba lần
Lựa chọn nội dung dùng bàn phím Shift (⇧) + các phím điều hướng[1]
Lựa chọn từ dùng chuột Nhấn đúp vào từ
Lựa chọn khối dùng chuột Nhấn chuột ba lần vào khối
Điều chỉnh lựa chọn dùng chuột Shift (⇧) + nhấn chuột
Nhận ra định dạng của nội dung Di chuyển con nháy
Chèn văn bản dùng bàn phím Các phím chữ và số
Chèn ký tự đặc biệt dùng bàn phím Nhiều phím chữ hoặc số dùng bộ gõ
Xóa dùng bàn phím Các phím Backspace (⌫) và Del (⌦)
Xóa từ dùng bàn phím Alt+Backspace (⌥⌫), Alt+Del (⌥⌦)
Xóa dòng dùng bàn phím Ctrl+Backspace (⌘⌫), Ctrl+Del (⌘⌦)
Hoàn tác dùng bàn phím Ctrl+Z (⌘Z)
Làm lại dùng bàn phím Ctrl+Shift+Z (⇧⌘Z)
Chép lựa chọn dùng bàn phím Ctrl+C (⌘C)
Cắt lựa chọn dùng bàn phím Ctrl+X (⌘X)
Dán lựa chọn dùng bàn phím Ctrl+V (⌘V)
Chép lựa chọn dùng trình đơn Chỉnh sửa > Chép
Cắt lựa chọn dùng trình đơn Chỉnh sửa > Cắt
Dán lựa chọn dùng trình đơn Chỉnh sửa > Dán
Bôi đen một đối tượng dùng chuột Nhấn chuột
Bật/tắt chữ đậm dùng chuột đối với nội dung được chọn và khi định dạng nội dung đang chèn Bấm nút Đậm trên thanh công cụ
Bật/tắt chữ xiên dùng chuột đối với nội dung được chọn và khi định dạng nội dung đang chèn Bấm nút Xiên trên thanh công cụ
Bật/tắt chữ đậm dùng bàn phím đối với nội dung được chọn và khi định dạng nội dung đang chèn Ctrl+B (⌘B)
Bật/tắt chữ xiên dùng bàn phím đối với nội dung được chọn và khi định dạng nội dung đang chèn Ctrl+I (⌘I)
Cắt đôi khối dùng bàn phím Enter (↩)
Gộp lại các khối dùng bàn phím Backspace (⌫) vào đầu hoặc Del (⌦) vào cuối khối
  1. ^ a b Các phím điều hướng: lên, xuống, trái, phải, Home, End, Page Up, và Page Down