Wikipedia:Thư viện Wikipedia

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Thư viện Wikipedia

Thư viện Wikipedia giúp các biên tập viên truy cập các nguồn tài liệu đáng tin cậy để cải thiện chất lượng Wikipedia.

Chúng tôi cũng giúp chia sẻ các kiến thức chuyên gia qua các tài liệu của họ với công chúng.

Chúng tôi có thể giúp bạn như thế nào?

Khi không tìm thấy những điều bạn cần từ tài liệu bạn cần? Tìm kiếm thêm tại các ngôn ngữ khác.