Đại dịch COVID-19 tại Cộng hòa Dominica

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 tại Cộng hòa Dominica
Confirmed cases by province (as of ngày 31 tháng 12 năm 2021)
Confirmed cases per 100 thousand inhabitants (as of ngày 31 tháng 12 năm 2021)
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị tríCộng hòa Dominica
Ngày đầu1 tháng 3 năm 2020
(1 tuần và 3 ngày)
Nguồn gốcÝ
Trường hợp xác nhận661.176 [1]
Trường hợp hiện tại1.821
Phục hồi644.785
Tử vong
4.384 [1]
Tỷ lệ tử vong0.66%
Vắc-xin
  • 7.322.815[1] (tổng lượt tiêm chủng)
  • 6.095.810[1] (tiêm chủng đủ)
  • 16.306.266[1] (số liều đã phân bổ)
Trang web chính thức
digepisalud.gob.do

Bài viết này ghi lại các tác động của đại dịch COVID-19 tại Cộng hòa Dominica, và có thể không bao gồm tất cả các phản ứng và biện pháp chính hiện thời.

Dòng thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

COVID-19 tại Cộng hòa Dominica  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-03-01 1(n.a.)
1(=)
2020-03-06 2(+100%)
2020-03-07 2(=)
2020-03-08
5(+150%)
5(=)
2020-03-13
11(+120%)
11(=)
2020-03-16
21(+91%) 1(n.a.)
2020-03-17
34(+62%) 2(+100%)
34(=) 2(=)
2020-03-20
112(+229%) 3(+50%)
2020-03-21
202(+80%) 3(=)
2020-03-22
245(+21%) 3(=)
2020-03-23
312(+27%) 6(+100%)
2020-03-24
392(+26%) 10(+67%)
2020-03-25
488(+24%) 10(=)
2020-03-26
581(+19%) 20(+100%)
2020-03-27
719(+24%) 28(+40%)
2020-03-28
859(+19%) 39(+39%)
2020-03-29
901(+4,9%) 42(+7,7%)
2020-03-30
1.109(+23%) 51(+21%)
2020-03-31
1.284(+16%) 57(+12%)
2020-04-01
1.380(+7,5%) 60(+5,3%)
2020-04-02
1.488(+7,8%) 68(+13%)
2020-04-03
1.578(+6%) 77(+13%)
2020-04-04
1.745(+11%) 82(+6,5%)
2020-04-05
1.828(+4,8%) 86(+4,9%)
2020-04-06
1.956(+7%) 98(+14%)
2020-04-07
2.111(+7,9%) 108(+10%)
2020-04-08
2.349(+11%) 118(+9,3%)
2020-04-09
2.620(+12%) 126(+6,8%)
2020-04-10
2.759(+5,3%) 135(+7,1%)
2020-04-11
2.967(+7,5%) 173(+28%)
2020-04-12
3.167(+6,7%) 177(+2,3%)
2020-04-13
3.286(+3,8%) 183(+3,4%)
2020-04-14
3.614(+10%) 189(+3,3%)
2020-04-15
3.755(+3,9%) 196(+3,7%)
2020-04-16
4.126(+9,9%) 200(+2%)
2020-04-17
4.335(+5,1%) 217(+8,5%)
2020-04-18
4.680(+8%) 226(+4,1%)
2020-04-19
4.964(+6,1%) 235(+4%)
2020-04-20
5.044(+1,6%) 245(+4,3%)
2020-04-21
5.300(+5,1%) 260(+6,1%)
2020-04-22
5.543(+4,6%) 265(+1,9%)
2020-04-23
5.749(+3,7%) 267(+0,75%)
2020-04-24
5.926(+3,1%) 273(+2,2%)
2020-04-25
6.135(+3,5%) 278(+1,8%)
2020-04-26
6.293(+2,6%) 282(+1,4%)
2020-04-27
6.416(+2%) 286(+1,4%)
2020-04-28
6.652(+3,7%) 293(+2,4%)
2020-04-29
6.972(+4,8%) 301(+2,7%)
2020-04-30
7.288(+4,5%) 313(+4%)
2020-05-01
7.578(+4%) 326(+4,2%)
2020-05-02
7.954(+5%) 333(+2,1%)
2020-05-03
8.235(+3,5%) 346(+3,9%)
2020-05-04
8.480(+3%) 354(+2,3%)
2020-05-05
8.807(+3,9%) 362(+2,3%)
2020-05-06
9.095(+3,3%) 373(+3%)
2020-05-07
9.376(+3,1%) 380(+1,9%)
2020-05-08
9.882(+5,4%) 385(+1,3%)
2020-05-09
10.347(+4,7%) 388(+0,78%)
2020-05-10
10.634(+2,8%) 393(+1,3%)
2020-05-11
10.900(+2,5%) 402(+2,3%)
2020-05-12
11.196(+2,7%) 409(+1,7%)
2020-05-13
11.320(+1,1%) 422(+3,2%)
2020-05-14
11.739(+3,7%) 424(+0,47%)
2020-05-15
12.110(+3,2%) 428(+0,94%)
2020-05-16
12.314(+1,7%) 428(=)
2020-05-17
12.725(+3,3%) 434(+1,4%)
2020-05-18
13.223(+3,9%) 441(+1,6%)
2020-05-19
13.477(+1,9%) 446(+1,1%)
2020-05-20
13.657(+1,3%) 448(+0,45%)
2020-05-21
13.989(+2,4%) 456(+1,8%)
2020-05-22
14.422(+3,1%) 458(+0,44%)
2020-05-23
14.801(+2,6%) 458(=)
2020-05-24
15.073(+1,8%) 460(+0,44%)
2020-05-25
15.264(+1,3%) 468(+1,7%)
2020-05-26
15.723(+3%) 474(+1,3%)
2020-05-27
16.068(+2,2%) 485(+2,3%)
2020-05-28
16.531(+2,9%) 488(+0,62%)
2020-05-29
16.908(+2,3%) 498(+2%)
2020-05-30
17.285(+2,2%) 502(+0,8%)
2020-05-31
17.572(+1,7%) 502(=)
2020-06-01
17.752(+1%) 515(+2,6%)
2020-06-02
18.040(+1,6%) 516(+0,19%)
2020-06-03
18.319(+1,5%) 520(+0,78%)
2020-06-04
18.708(+2,1%) 525(+0,96%)
2020-06-05
19.195(+2,6%) 536(+2,1%)
2020-06-06
19.600(+2,1%) 538(+0,37%)
2020-06-07
20.126(+2,7%) 539(+0,19%)
2020-06-08
20.415(+1,4%) 544(+0,93%)
2020-06-09
20.808(+1,9%) 550(+1,1%)
2020-06-10
21.437(+3%) 561(+2%)
2020-06-11
22.008(+2,7%) 568(+1,2%)
2020-06-12
22.572(+2,6%) 577(+1,6%)
2020-06-13
22.962(+1,7%) 592(+2,6%)
2020-06-14
23.271(+1,3%) 605(+2,2%)
2020-06-15
23.686(+1,8%) 615(+1,7%)
2020-06-16
24.105(+1,8%) 633(+2,9%)
2020-06-17
24.645(+2,2%) 635(+0,32%)
2020-06-18
25.068(+1,7%) 647(+1,9%)
2020-06-19
25.778(+2,8%) 655(+1,2%)
2020-06-20
26.677(+3,5%) 662(+1,1%)
2020-06-21
27.370(+2,6%) 669(+1,1%)
2020-06-22
27.936(+2,1%) 675(+0,9%)
2020-06-23
28.631(+2,5%) 691(+2,4%)
2020-06-24
29.141(+1,8%) 698(+1%)
2020-06-25
29.764(+2,1%) 712(+2%)
2020-06-26
30.619(+2,9%) 718(+0,84%)
2020-06-27
31.373(+2,5%) 726(+1,1%)
2020-06-28
31.816(+1,4%) 733(+0,96%)
2020-06-29
32.568(+2,4%) 747(+1,9%)
2020-06-30
33.387(+2,5%) 754(+0,94%)
2020-07-01
34.197(+2,4%) 765(+1,5%)
2020-07-02
35.148(+2,8%) 775(+1,3%)
2020-07-03
36.184(+2,9%) 786(+1,4%)
2020-07-04
37.425(+3,4%) 794(+1%)
2020-07-05
38.128(+1,9%) 804(+1,3%)
2020-07-06
38.430(+0,79%) 821(+2,1%)
2020-07-07
39.588(+3%) 829(+0,97%)
2020-07-08
40.790(+3%) 842(+1,6%)
2020-07-09
41.915(+2,8%) 864(+2,6%)
2020-07-10
43.114(+2,9%) 880(+1,9%)
2020-07-11
44.532(+3,3%) 897(+1,9%)
2020-07-12
45.506(+2,2%) 903(+0,67%)
2020-07-13
46.305(+1,8%) 910(+0,78%)
2020-07-14
47.671(+3%) 929(+2,1%)
2020-07-15
48.743(+2,2%) 941(+1,3%)
2020-07-16
50.113(+2,8%) 942(+0,11%)
2020-07-17
51.519(+2,8%) 971(+3,1%)
2020-07-18
52.855(+2,6%) 981(+1%)
2020-07-19
53.956(+2,1%) 993(+1,2%)
2020-07-20
54.797(+1,6%) 999(+0,6%)
2020-07-21
56.043(+2,3%) 1.005(+0,6%)
2020-07-22
57.615(+2,8%) 1.006(+0,1%)
2020-07-23
59.077(+2,5%) 1.036(+3%)
2020-07-24
60.896(+3,1%) 1.055(+1,8%)
2020-07-25
62.908(+3,3%) 1.063(+0,76%)
2020-07-26
64.156(+2%) 1.083(+1,9%)
2020-07-27
64.690(+0,83%) 1.101(+1,7%)
2020-07-28
66.182(+2,3%) 1.123(+2%)
2020-07-29
67.915(+2,6%) 1.146(+2%)
2020-07-30
69.649(+2,6%) 1.160(+1,2%)
2020-07-31
71.415(+2,5%) 1.170(+0,86%)
2020-08-01
72.243(+1,2%) 1.178(+0,68%)
2020-08-02
73.117(+1,2%) 1.183(+0,42%)
2020-08-03
74.295(+1,6%) 1.213(+2,5%)
2020-08-04
75.660(+1,8%) 1.222(+0,74%)
2020-08-05
76.536(+1,2%) 1.246(+2%)
2020-08-06
77.709(+1,5%) 1.259(+1%)
2020-08-07
78.778(+1,4%) 1.289(+2,4%)
2020-08-08
79.732(+1,2%) 1.309(+1,6%)
2020-08-09
80.499(+0,96%) 1.328(+1,5%)
2020-08-10
81.094(+0,74%) 1.346(+1,4%)
2020-08-11
82.224(+1,4%) 1.371(+1,9%)
2020-08-12
83.134(+1,1%) 1.393(+1,6%)
2020-08-13
84.488(+1,6%) 1.409(+1,1%)
2020-08-14
85.545(+1,3%) 1.438(+2,1%)
2020-08-15
86.309(+0,89%) 1.453(+1%)
2020-08-16
86.737(+0,5%) 1.481(+1,9%)
2020-08-17
87.123(+0,45%) 1.489(+0,54%)
2020-08-18
88.127(+1,2%) 1.501(+0,81%)
2020-08-19
89.010(+1%) 1.505(+0,27%)
2020-08-20
89.867(+0,96%) 1.533(+1,9%)
2020-08-21
90.561(+0,77%) 1.554(+1,4%)
2020-08-22
91.161(+0,66%) 1.567(+0,84%)
2020-08-23
91.608(+0,49%) 1.573(+0,38%)
2020-08-24
92.217(+0,66%) 1.585(+0,76%)
2020-08-25
92.557(+0,37%) 1.613(+1,8%)
2020-08-26
92.964(+0,44%) 1.630(+1,1%)
2020-08-27
93.390(+0,46%) 1.648(+1,1%)
2020-08-28
93.732(+0,37%) 1.673(+1,5%)
2020-08-29
94.241(+0,54%) 1.681(+0,48%)
2020-08-30
94.715(+0,5%) 1.710(+1,7%)
2020-08-31
94.979(+0,28%) 1.738(+1,6%)
2020-09-01
95.627(+0,68%) 1.765(+1,6%)
2020-09-02
96.629(+1%) 1.801(+2%)
2020-09-03
97.902(+1,3%) 1.821(+1,1%)
2020-09-04
98.776(+0,89%) 1.840(+1%)
2020-09-05
99.333(+0,56%) 1.845(+0,27%)
2020-09-06
99.898(+0,57%) 1.864(+1%)
2020-09-07
100.131(+0,23%) 1.889(+1,3%)
2020-09-08
100.937(+0,8%) 1.914(+1,3%)
2020-09-09
101.716(+0,77%) 1.926(+0,63%)
2020-09-10
102.232(+0,51%) 1.941(+0,78%)
2020-09-11
103.092(+0,84%) 1.953(+0,62%)
2020-09-12
103.660(+0,55%) 1.968(+0,77%)
2020-09-13
104.110(+0,43%) 1.984(+0,81%)
2020-09-14
104.803(+0,67%) 1.998(+0,71%)
2020-09-15
105.521(+0,69%) 2.009(+0,55%)
2020-09-16
106.136(+0,58%) 2.022(+0,65%)
2020-09-17
106.732(+0,56%) 2.034(+0,59%)
2020-09-18
107.700(+0,91%) 2.044(+0,49%)
2020-09-19
108.289(+0,55%) 2.047(+0,15%)
2020-09-20
108.783(+0,46%) 2.054(+0,34%)
2020-09-21
109.269(+0,45%) 2.064(+0,49%)
2020-09-22
109.737(+0,43%) 2.074(+0,48%)
2020-09-23
110.122(+0,35%) 2.076(+0,1%)
2020-09-24
110.597(+0,43%) 2.087(+0,53%)
2020-09-25
110.957(+0,33%) 2.093(+0,29%)
2020-09-26
111.386(+0,39%) 2.095(+0,1%)
2020-09-27
111.666(+0,25%) 2.098(+0,14%)
2020-09-28
111.900(+0,21%) 2.101(+0,14%)
2020-09-29
112.209(+0,28%) 2.105(+0,19%)
2020-09-30
112.728(+0,46%) 2.108(+0,14%)
2020-10-01
113.350(+0,55%) 2.117(+0,43%)
2020-10-02
113.926(+0,51%) 2.128(+0,52%)
2020-10-03
114.480(+0,49%) 2.134(+0,28%)
2020-10-04
115.054(+0,5%) 2.144(+0,47%)
2020-10-05
115.371(+0,28%) 2.149(+0,23%)
2020-10-06
116.148(+0,67%) 2.159(+0,47%)
2020-10-07
116.872(+0,62%) 2.163(+0,19%)
2020-10-08
117.457(+0,5%) 2.165(+0,09%)
2020-10-09
118.014(+0,47%) 2.167(+0,09%)
2020-10-10
118.477(+0,39%) 2.173(+0,28%)
2020-10-11
118.843(+0,31%) 2.179(+0,28%)
2020-10-12
119.008(+0,14%) 2.183(+0,18%)
2020-10-13
119.662(+0,55%) 2.186(+0,14%)
2020-10-14
120.066(+0,34%) 2.189(+0,14%)
2020-10-15
120.450(+0,32%) 2.192(+0,14%)
2020-10-16
120.925(+0,39%) 2.195(+0,14%)
2020-10-17
121.347(+0,35%) 2.199(+0,18%)
2020-10-18
121.667(+0,26%) 2.203(+0,18%)
2020-10-19
121.973(+0,25%) 2.204(+0,05%)
2020-10-20
122.398(+0,35%) 2.206(+0,09%)
2020-10-21
122.873(+0,39%) 2.212(+0,27%)
2020-10-22
123.384(+0,42%) 2.214(+0,09%)
2020-10-23
124.018(+0,51%) 2.220(+0,27%)
2020-10-24
124.527(+0,41%) 2.223(+0,14%)
2020-10-25
124.843(+0,25%) 2.225(+0,09%)
2020-10-26
125.008(+0,13%) 2.226(+0,04%)
2020-10-27
125.570(+0,45%) 2.232(+0,27%)
2020-10-28
125.913(+0,27%) 2.234(+0,09%)
2020-10-29
126.332(+0,33%) 2.236(+0,09%)
2020-10-30
127.018(+0,54%) 2.245(+0,4%)
2020-10-31
127.332(+0,25%) 2.249(+0,18%)
2020-11-01
127.591(+0,2%) 2.250(+0,04%)
2020-11-02
127.848(+0,2%) 2.252(+0,09%)
2020-11-03
128.278(+0,34%) 2.257(+0,22%)
2020-11-04
128.824(+0,43%) 2.260(+0,13%)
2020-11-05
129.300(+0,37%) 2.261(+0,04%)
2020-11-06
129.645(+0,27%) 2.263(+0,09%)
2020-11-07
130.182(+0,41%) 2.265(+0,09%)
2020-11-08
130.603(+0,32%) 2.267(+0,09%)
2020-11-09
131.131(+0,4%) 2.269(+0,09%)
2020-11-10
131.265(+0,1%) 2.272(+0,13%)
2020-11-11
131.636(+0,28%) 2.274(+0,09%)
2020-11-12
132.554(+0,7%) 2.280(+0,26%)
2020-11-13
133.225(+0,51%) 2.282(+0,09%)
2020-11-14
133.724(+0,37%) 2.285(+0,13%)
2020-11-15
134.203(+0,36%) 2.286(+0,04%)
2020-11-16
134.697(+0,37%) 2.290(+0,17%)
2020-11-17
135.157(+0,34%) 2.293(+0,13%)
2020-11-18
136.183(+0,76%) 2.301(+0,35%)
2020-11-19
136.784(+0,44%) 2.306(+0,22%)
2020-11-20
137.770(+0,72%) 2.308(+0,09%)
2020-11-21
138.410(+0,46%) 2.310(+0,09%)
2020-11-22
138.829(+0,3%) 2.311(+0,04%)
2020-11-23
139.111(+0,2%) 2.313(+0,09%)
2020-11-24
139.664(+0,4%) 2.315(+0,09%)
2020-11-25
140.922(+0,9%) 2.317(+0,09%)
2020-11-26
141.777(+0,61%) 2.324(+0,3%)
2020-11-27
142.653(+0,62%) 2.328(+0,17%)
2020-11-28
143.473(+0,57%) 2.330(+0,09%)
2020-11-29
143.988(+0,36%) 2.331(+0,04%)
2020-11-30
144.302(+0,22%) 2.333(+0,09%)
2020-12-01
145.197(+0,62%) 2.334(+0,04%)
2020-12-02
146.009(+0,56%) 2.335(+0,04%)
2020-12-03
146.680(+0,46%) 2.343(+0,34%)
2020-12-04
147.655(+0,66%) 2.345(+0,09%)
2020-12-05
148.453(+0,54%) 2.345(=)
2020-12-06
149.138(+0,46%) 2.346(+0,04%)
2020-12-07
149.630(+0,33%) 2.347(+0,04%)
2020-12-08
150.161(+0,35%) 2.350(+0,13%)
2020-12-09
151.721(+1%) 2.358(+0,34%)
2020-12-10
152.452(+0,48%) 2.359(+0,04%)
2020-12-11
153.585(+0,74%) 2.360(+0,04%)
Nguồn: đến ngày 16 tháng 3 năm 2020: nhiều nguồn tin tức khác nhau, từ ngày 17 tháng 3 năm 2020 trở đi: [1]


Vào ngày 1 tháng 3, trường hợp đầu tiên ở nước này và vùng Caribbean đã được xác nhận. Một người đàn ông 62 tuổi từ Ý vào nước này vào ngày 22 tháng 2 và ngã bệnh vào ngày 24 tháng 2, khi anh ta được chuyển đến bệnh viện quân đội Ramón Lara.[2]

Vào ngày 6 tháng 3, trường hợp thứ hai ở nước này được xác nhận là một du khách người Canada bị nhiễm bệnh.[3]

Vào ngày 8 tháng 3, ba trường hợp nữa đã được xác nhận. Họ là ba khách du lịch Dominican đến từ một chuyến đi đến Ý, dẫn đến một khoản tiền mới gồm 5 trường hợp COVID-19.[4]

Vào ngày 13 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Y tế Công cộng đã xác nhận sáu trường hợp mới, nâng tổng số của đất nước lên 11. Tất cả các cá nhân đã ở bên ngoài đất nước trong vòng 14 ngày qua.[5]

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Cộng hòa Dominica ghi nhận 650,990 trường hợp nhiễm COVID-19 và 4,384 trường hợp tử vong.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 7 tháng 6 năm 2023.
  2. ^ “Dominican Republic confirms the first case of coronavirus”. Elnacional.com.do. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2020.
  3. ^ Post, The Jakarta. “Canadian tourist is second Dominican Republic virus case”. The Jakarta Post.
  4. ^ CDN, Redaccion (ngày 8 tháng 3 năm 2020). “Salud Pública confirma tres nuevos casos de coronavirus en RD”.
  5. ^ “Salud Pública informa seis nuevos casos de coronavirus son importados”. Diario Libre. Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2020.