Wikipedia:Tự mạo hiểm khi dùng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
TỰ MẠO HIỂM KHI DÙNG WIKIPEDIA

XIN HIỂU RẰNG BẤT KÌ THÔNG TIN BẠN TÌM ĐƯỢC TRÊN WIKIPEDIA CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC CHÍNH XÁC, LẠC ĐỀ, NGUY HIỂM HOẶC KHÔNG HỢP PHÁP.

Lời phủ nhận về mạo hiểm này được kết nối với trang bạn đang đọc vì có người cảm thấy rằng những thông tin trên trang web ấy có thể tạo ra một sự mạo hiểm không lường trước cho những bạn đọc để rồi họ quyết định áp dụng những thông tin vào công việc của họ hoặc quảng bá những thông tin đó cho những người khác.

Không có bất cứ tác giả, cộng tác viên, nhà bảo trợ, quản trị viên, điều hành viên, những kẻ phá rối, hoặc bất kì ai có liên hệ với Wikipedia, chịu bất kì một trách nhiệm nào cho việc sử dụng những thông tin hoặc các nguồn liên kết từ các trang này.

Xin hãy dùng tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng những thông tin bạn lấy được từ Wikipedia là chính xác và đã được xác minh. Nếu có những đề xuất về những hoạt động mang tính nguy hại, không hợp pháp hoặc thiếu đạo đức, xin hãy nhớ rằng bất kì ai cũng có thể đưa được thông tin này lên Wikipedia và họ có thể không có đủ tư chất để cung cấp cho bạn những thông tin để thông báo cho bạn biết về những biện pháp an toàn, hoặc những hướng dẫn về phòng ngừa thương tật, hoại thể hoặc những thiệt hại khác trên cơ thể, tài sản hoặc danh dự của bạn. Nếu bạn cần lời khuyên cụ thể (ví dụ như y khoa, luật pháp, quản lý rủi ro) xin hãy tìm đến một chuyên gia có bằng cấp hoặc hiểu biết về lĩnh vực ấy.

Wikipedia không được duyệt soát đồng nhất; trong khi người đọc có thể sửa chữa những lỗi sai hoặc xóa bỏ những đề nghị thiếu chính xác họ không có nhiệm vụ pháp lý để làm việc ấy và vì vậy tất cả thông tin đọc được ở đây thì không hàm chứa bất kỳ sự bảo đảm về tính thích hợp cho bất cứ mục đích sử dụng nào.

Không thể có đòi hỏi bồi thường do hậu quả từ Wikipedia, vì nó là một tập thể tình nguyện của các cá nhân được xây dựng một cách tự do để tạo ra những nguồn mở liên mạng cho các tài nguyên về giáo dục, văn hoá và thông tin. Những thông tin này được cung cấp cho bạn miễn phí và không có một thoả ước hoặc đồng tình giữa bạn và Wikipedia về việc bạn sử dụng hoặc sửa đổi những thông tin này vượt quá Giấy Phép Sử Dụng Văn Bản Tự Do; cũng như không có bất cứ ai tại Wikipedia chịu trách nhiệm nếu ai đó thay đổi, hiệu đính, sửa chữa hoặc xoá bỏ bất cứ thông tin mà bạn lưu lại trên Wikipedia hoặc những công trình liên quan.

KHÔNG NÊN TIN TƯỞNG HOÀN TOÀN VÀO NHỮNG GÌ TÌM THẤY Ở WIKIPEDIA; SỰ XÁC MINH ĐỘC LẬP CỦA BẠN ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH TUYỆT ĐỐI.