Wikipedia:Phủ nhận về luật pháp

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
WIKIPEDIA KHÔNG ĐƯA RA Ý KIẾN VỀ LUẬT PHÁP

Wikipedia chứa đựng rất nhiều bài viết có chủ đề về luật pháp; tuy nhiên không có bất kì bảo đảm nào về sự chính xác của các bài viết. Các bài viết đề cập đến những vấn đề luật pháp không phải lúc nào cũng là sự thật, đúng đắn và chính xác. Pháp luật thay đổi tuỳ theo từng địa phương và nó phát triển theo thời gian - đôi khi rất nhanh. Ngay cả khi một quan điểm luật pháp đưa ra là chính xác, nó có thể chính xác trong một phạm vi pháp lý của cá nhân đăng thông tin ấy; cũng như, điều luật có thể thay đổi, sửa chữa hoặc phủ quyết vì những thay đổi tiếp theo kể từ khi đề mục ấy được đăng trên Wikipedia.

Những thông tin về luật pháp cung cấp bởi Wikipedia đúng ra chỉ mang tính tổng quát và không thể thay thế cho lời khuyên của một chuyên gia có bằng cấp ví dụ như bởi một viên chức có thẩm quyền với kiến thức đặc biệt có thể áp dụng chúng vào những hoàn cảnh cụ thể trong trường hợp của bạn. Hãy liên lạc với luật sư đoàn, hiệp hội luật pháp địa phương hoặc những hội đoàn luật học tương tự trong phạm vi pháp lý của bạn để được giới thiệu đến một chuyên viên luật pháp đủ tư cách nếu bạn không có khả năng để gặp một luật sư, trợ lý luật pháp hoặc chuyên viên luật.

Không có bất cứ tác giả, cộng tác viên, nhà bảo trợ, quản trị viên, điều hành viên của Wikipedia hoặc những ai có liên hệ với Wikipedia chịu bất kì một trách nhiệm về kết quả hoặc hậu quả của những cố gắng nhằm sử dụng hoặc chuyển hoá những thông tin đúng hoặc sai được đăng tải trên trang web này.

Không có bất cứ điều gì ở Wikipedia.org hoặc những gì đề cập trong những công trình của Wikimedia Foundation Inc. được xem là sự cố gắng để cung cấp hoặc đề xuất một ý kiến về luật hay tiến hành việc thực hành luật.