Đại dịch COVID-19 tại Oman

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 tại Oman
Total confirmed cases by governorates per 100,000 inhabitants as of 31 December 2021
Total confirmed cases by governorates as of 31 December 2021
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị tríOman
Trường hợp đầu tiênMuscat
Ngày đầu24/2/2020
(3 tuần và 1 ngày)
Nguồn gốcIran
Trường hợp xác nhận399.449 [1]
Tử vong
4.628 [1]
Tỷ lệ tử vong1.16%
Vắc-xin
 • 3.257.365[1] (tổng lượt tiêm chủng)
 • 3.048.826[1] (tiêm chủng đủ)
 • 7.086.050[1] (số liều đã phân bổ)

Bài viết này ghi lại các tác động của đại dịch COVID-19 tại Oman, và có thể không bao gồm tất cả các phản ứng và biện pháp chính hiện đại.

Dòng thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

COVID-19 tại Oman  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-02-24
2(n.a.)
2020-02-25
4(+100%)
2020-02-26
4(=)
2020-02-27
6(+50%)
2020-02-28
6(=)
2020-02-29
6(=)
6(=)
2020-03-03
12(+100%)
2020-03-04
15(+25%)
2020-03-05
16(+6,7%)
16(=)
2020-03-09
18(+12%)
18(=)
2020-03-13
20(+11%)
2020-03-14
20(=)
2020-03-15
22(+10%)
2020-03-16
24(+9,1%)
2020-03-17
24(=)
2020-03-18
39(+62%)
2020-03-19
48(+23%)
2020-03-20
48(=)
2020-03-21
52(+8,3%)
2020-03-22
55(+5,8%)
2020-03-23
66(+20%)
2020-03-24
84(+27%)
2020-03-25
99(+18%)
2020-03-26
109(+10%)
2020-03-27
131(+20%)
2020-03-28
152(+16%)
2020-03-29
167(+9,9%)
2020-03-30
179(+7,2%)
2020-03-31
192(+7,3%)
2020-04-01
210(+9,4%) 1(n.a.)
2020-04-02
231(+10%) 1(=)
2020-04-03
252(+9,1%) 1(=)
2020-04-04
277(+9,9%) 2(+100%)
2020-04-05
298(+7,6%) 2(=)
2020-04-06
331(+11%) 2(=)
2020-04-07
371(+12%) 2(=)
2020-04-08
419(+13%) 2(=)
2020-04-09
457(+9,1%) 3(+50%)
2020-04-10
484(+5,9%) 3(=)
2020-04-11
546(+13%) 3(=)
2020-04-12
599(+9,7%) 4(+33%)
2020-04-13
727(+21%) 4(=)
2020-04-14
813(+12%) 4(=)
2020-04-15
910(+12%) 4(=)
2020-04-16
1.019(+12%) 4(=)
2020-04-17
1.069(+4,9%) 6(+50%)
2020-04-18
1.180(+10%) 6(=)
2020-04-19
1.266(+7,3%) 6(=)
2020-04-20
1.410(+11%) 7(+17%)
2020-04-21
1.508(+7%) 8(+14%)
2020-04-22
1.614(+7%) 8(=)
2020-04-23
1.716(+6,3%) 9(+12%)
2020-04-24
1.790(+4,3%) 10(+11%)
2020-04-25
1.905(+6,4%) 10(=)
2020-04-26
1.998(+4,9%) 10(=)
2020-04-27
2.049(+2,6%) 10(=)
2020-04-28
2.131(+4%) 10(=)
2020-04-29
2.274(+6,7%) 11(+10%)
2020-04-30
2.348(+3,3%) 11(=)
2020-05-01
2.447(+4,2%) 11(=)
2020-05-02
2.483(+1,5%) 12(+9,1%)
2020-05-03
2.568(+3,4%) 12(=)
2020-05-04
2.637(+2,7%) 12(=)
2020-05-05
2.735(+3,7%) 13(+8,3%)
2020-05-06
2.903(+6,1%) 13(=)
2020-05-07
2.958(+1,9%) 15(+15%)
2020-05-08
3.112(+5,2%) 16(+6,7%)
2020-05-09
3.224(+3,6%) 17(+6,2%)
2020-05-10
3.399(+5,4%) 17(=)
2020-05-11
3.573(+5,1%) 17(=)
2020-05-12
3.721(+4,1%) 17(=)
2020-05-13
4.019(+8%) 17(=)
2020-05-14
4.341(+8%) 18(+5,9%)
2020-05-15
4.625(+6,5%) 20(+11%)
2020-05-16
5.029(+8,7%) 21(+5%)
2020-05-17
5.186(+3,1%) 22(+4,8%)
2020-05-18
5.379(+3,7%) 25(+14%)
2020-05-19
5.671(+5,4%) 27(+8%)
2020-05-20
6.043(+6,6%) 30(+11%)
2020-05-21
6.370(+5,4%) 30(=)
2020-05-22
6.794(+6,7%) 34(+13%)
2020-05-23
7.257(+6,8%) 36(+5,9%)
2020-05-24
7.770(+7,1%) 37(+2,8%)
2020-05-25
7.770(=) 37(=)
2020-05-26
8.118(+4,5%) 37(=)
2020-05-27
8.373(+3,1%) 39(+5,4%)
2020-05-28
9.009(+7,6%) 40(+2,6%)
2020-05-29
9.820(+9%) 41(+2,5%)
2020-05-30
10.423(+6,1%) 42(+2,4%)
2020-05-31
11.437(+9,7%) 49(+17%)
2020-06-01
12.223(+6,9%) 50(+2%)
2020-06-02
12.799(+4,7%) 59(+18%)
2020-06-03
13.538(+5,8%) 67(+14%)
2020-06-04
14.316(+5,7%) 67(=)
2020-06-05
15.086(+5,4%) 72(+7,5%)
2020-06-06
16.016(+6,2%) 72(=)
2020-06-07
16.882(+5,4%) 75(+4,2%)
2020-06-08
17.486(+3,6%) 81(+8%)
2020-06-09
18.198(+4,1%) 83(+2,5%)
2020-06-10
18.887(+3,8%) 84(+1,2%)
2020-06-11
19.954(+5,6%) 89(+6%)
2020-06-12
21.071(+5,6%) 96(+7,9%)
2020-06-13
22.077(+4,8%) 99(+3,1%)
2020-06-14
23.481(+6,4%) 104(+5,1%)
2020-06-15
24.524(+4,4%) 108(+3,8%)
2020-06-16
25.269(+3%) 114(+5,6%)
2020-06-17
26.079(+3,2%) 116(+1,8%)
2020-06-18
26.818(+2,8%) 119(+2,6%)
2020-06-19
27.670(+3,2%) 125(+5%)
2020-06-20
28.566(+3,2%) 128(+2,4%)
2020-06-21
29.471(+3,2%) 131(+2,3%)
2020-06-22
31.076(+5,4%) 137(+4,6%)
2020-06-23
32.394(+4,2%) 140(+2,2%)
2020-06-24
33.536(+3,5%) 142(+1,4%)
2020-06-25
34.902(+4,1%) 144(+1,4%)
2020-06-26
36.034(+3,2%) 153(+6,2%)
2020-06-27
36.953(+2,6%) 159(+3,9%)
2020-06-28
38.150(+3,2%) 163(+2,5%)
2020-06-29
39.060(+2,4%) 169(+3,7%)
2020-06-30
40.070(+2,6%) 176(+4,1%)
2020-07-01
41.194(+2,8%) 185(+5,1%)
2020-07-02
42.555(+3,3%) 188(+1,6%)
2020-07-03
43.929(+3,2%) 193(+2,7%)
2020-07-04
45.106(+2,7%) 203(+5,2%)
2020-07-05
46.178(+2,4%) 213(+4,9%)
2020-07-06
47.735(+3,4%) 218(+2,3%)
2020-07-07
48.997(+2,6%) 224(+2,8%)
2020-07-08
50.207(+2,5%) 233(+4%)
2020-07-09
51.525(+2,6%) 236(+1,3%)
2020-07-10
53.614(+4,1%) 244(+3,4%)
2020-07-11
54.697(+2%) 248(+1,6%)
2020-07-12
56.015(+2,4%) 257(+3,6%)
2020-07-13
58.179(+3,9%) 259(+0,78%)
2020-07-14
59.568(+2,4%) 273(+5,4%)
2020-07-15
61.247(+2,8%) 281(+2,9%)
2020-07-16
62.574(+2,2%) 290(+3,2%)
2020-07-17
64.193(+2,6%) 298(+2,8%)
2020-07-18
65.504(+2%) 308(+3,4%)
2020-07-19
66.661(+1,8%) 318(+3,2%)
2020-07-20
68.400(+2,6%) 326(+2,5%)
2020-07-21
69.887(+2,2%) 337(+3,4%)
2020-07-22
71.547(+2,4%) 349(+3,6%)
2020-07-23
72.646(+1,5%) 355(+1,7%)
2020-07-24
73.791(+1,6%) 359(+1,1%)
Số ca nhiễm: Số ca nhiễm do Bộ Y tế báo cáo
Nguồn: Tuyên bố chính thức của Bộ Y tế[2] và trình theo dõi trực tiếp[3]


Vào ngày 24 tháng 2, hai trường hợp đầu tiên của virus corona đã được xác nhận. Những trường hợp này liên quan đến hai phụ nữ người Oman đã trở về từ Iran.[4][5] Vào ngày 27 tháng 2, số trường hợp ở Oman tăng lên 6. Tất cả các trường hợp ở Oman đang trong tình trạng ổn định cho đến nay. Các trường hợp cũng liên quan đến chuyến du lịch gần đây đến Iran.[6]

Vào ngày 3 tháng 3, các trường hợp tăng lên 12. Bốn trong số các bệnh nhân bị nhiễm bệnh là người Iran trong khi những người còn lại là công dân Oman. Ba trường hợp mới được ghi nhận có liên quan đến du lịch ở Iran. Hai trong số các trường hợp có quốc tịch Iran. Để ngăn ngừa nhiễm trùng cộng đồng, quốc gia này đã đặt 2.367 người bị cách ly. Hầu hết mọi người đã được kiểm dịch trong nước trong khi 49 người bị cách ly về thể chế.[7] Tính đến ngày 16 tháng 3, tổng số trường hợp được đăng ký trong Vương quốc Hồi giáo là 22, trong đó 17 trường hợp liên quan đến du lịch đến Iran và hai đến Ý.[8][9] Trong đó, 9 trường hợp đã hồi phục cho đến nay.[10]

Quốc vương Haitham đã thành lập một ủy ban tối cao được giao nhiệm vụ đối phó và ứng phó với những diễn biến do sự bùng phát. Vào ngày 12 tháng 3, ủy ban đã quyết định rằng thị thực du lịch sẽ không được cấp cho công dân của tất cả các quốc gia và cũng dừng nhập cảnh và cập cảng tàu du lịch tại các cảng của đất nước. Hơn nữa, tất cả các sự kiện thể thao đã bị hủy bỏ, tham dự phiên tòa giới hạn ở nhân viên thiết yếu và việc bán shisha bị cấm trong các nhà hàng và quán cà phê. Các biện pháp này đã được thực hiện vào ngày 15 tháng 3 trong thời gian 30 ngày.[11] Vào ngày 14 tháng 3, ủy ban đã quyết định đình chỉ tất cả các lớp học trong các trường học, trường đại học và các tổ chức giáo dục khác từ ngày 15 tháng 3 trong 30 ngày.[12] Một cuộc họp khác được tổ chức vào ngày hôm sau đã công bố những hạn chế mới bao gồm ngăn chặn sự xâm nhập của người nước ngoài ngoài công dân GCC và cư dân nước ngoài qua tất cả các biên giới trên bộ và trên biển, cách ly tất cả các điểm đến và đóng cửa các công viên và vườn công cộng. Nó cũng được tuyên bố rằng những lời cầu nguyện thứ Sáu sẽ bị dừng lại và các cuộc tụ họp xã hội như đám cưới bị cấm. Các quyết định có hiệu lực vào ngày 17 tháng 3.[13][14]

Tính đến ngày 21 tháng 11 năm 2023, Oman ghi nhận 399,449 trường hợp mắc COVID-19 và 4,628 trường hợp tử vong.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2024.
 2. ^ “Ministry of Health > Resources & Documents > Corona virus Disease (COVID-19 ) > Statements and Updates”. Ministry of Health. Truy cập ngày 2 tháng 4 năm 2020.
 3. ^ “Covid-19 > Home > Outbreak”. Ministry of Health. Truy cập ngày 2 tháng 6 năm 2020.
 4. ^ “Ministry of Health registered first two Novel #Coronavirus (COVID-2019) cases for Omani women coming from #Iran”. Ministry of Health (Oman) (retrieved from Twitter). ngày 24 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2020.
 5. ^ “Coronavirus: Iraq, Oman confirm first cases, halt flights to Iran”. The Straits Times. ngày 24 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2020.
 6. ^ “Oman reports new case of coronavirus, brings total to 6”. Gulf News (bằng tiếng Anh). Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2020.
 7. ^ “Coronavirus: Oman places 2,367 under quarantine”. Gulf News. ngày 4 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 8. ^ “Two more new cases of coronavirus reported in Oman”. Times of Oman. ngày 10 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 9. ^ “Oman confirms two new coronavirus cases”. Times of Oman. ngày 15 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2020.
 10. ^ “9 Coronavirus cases recover in Sultanate”. Oman Observer. ngày 9 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 11. ^ “Covid 19: New measures from March 15; tourist visas, cruise ships to be stopped”. Oman Observer. ngày 12 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 12. ^ “Oman suspends schools, universities from Sunday”. Oman Observer. ngày 14 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 13. ^ “Coronavirus: Oman bans entry of non-Omanis”. Times of Oman. ngày 15 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2020.
 14. ^ “Coronavirus: No travel ban for Oman resident card holders”. Times of Oman. ngày 16 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2020.