Đại dịch COVID-19 tại Tajikistan

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 tại Tajikistan
Bản đồ đại dịch COVID-19 tại Tajikistan (tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2022)
 •    > 1000 ca
 •    > 100 ca
 •    > 10 ca
 •    < 10 ca
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị tríTajikistan
Trường hợp đầu tiênDushanbe
Khujand
Ngày đầu30 tháng 4 năm 2020[1]
(2 năm, 10 tháng, 3 tuần và 2 ngày)
Trường hợp xác nhận17.786 [2]
Trường hợp hiện tại397
Phục hồi17.264[3]
Tử vong
125 [2]
Tỷ lệ tử vong0.7%
Vắc-xin
 • 5.282.863[2] (tổng lượt tiêm chủng)
 • 5.120.562[2] (tiêm chủng đủ)
 • 15.441.380[2] (số liều đã phân bổ)
Trang web chính thức
covid.tj

Bài viết này ghi lại các tác động của đại dịch COVID-19Tajikistan, và có thể không bao gồm tất cả các phản ứng và biện pháp chính hiện đại.

Dòng thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

COVID-19 tại Tajikistan  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
2020202020212021
Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-04-30
15(n.a.)
2020-05-01
32(+113%)
2020-05-02
76(+138%) 2(n.a.)
2020-05-03
128(+68%) 2(=)
2020-05-04
230(+80%) 3(+50%)
2020-05-05
293(+27%) 5(+67%)
2020-05-06
379(+29%) 8(+60%)
2020-05-07
461(+22%) 12(+50%)
2020-05-08
522(+13%) 12(=)
2020-05-09
612(+17%) 22(+83%)
2020-05-12
729(n.a.) 23(n.a.)
2020-05-13
801(+9,9%) 23(=)
2020-05-14
907(+13%) 29(+26%)
2020-05-15
1.118(+23%) 33(+14%)
2020-05-16
1.332(+19%) 36(+9,1%)
2020-05-17
1.524(+14%) 39(+8,3%)
2020-05-18
1.729(+13%) 41(+5,1%)
2020-05-19
1.936(+12%) 41(=)
2020-05-20
2.140(+11%) 41(=)
2020-05-21
2.350(+9,8%) 44(+7,3%)
2020-05-22
2.551(+8,6%) 44(=)
2020-05-23
2.738(+7,3%) 44(=)
2020-05-24
2.929(+7%) 46(+4,5%)
2020-05-25
3.100(+5,8%) 46(=)
2020-05-26
3.266(+5,4%) 47(+2,2%)
2020-05-27
3.424(+4,8%) 47(=)
2020-05-28
3.563(+4,1%) 47(=)
2020-05-29
3.424(−3,9%) 47(=)
2020-05-30
3.563(+4,1%) 47(=)
2020-05-31
3.686(+3,5%) 47(=)
2020-06-01
3.807(+3,3%) 47(=)
2020-06-02
3.930(+3,2%) 47(=)
2020-06-03
4.013(+2,1%) 47(=)
2020-06-04
4.100(+2,2%) 47(=)
2020-06-05
4.191(+2,2%) 48(+2,1%)
2020-06-06
4.289(+2,3%) 48(=)
2020-06-07
4.370(+1,9%) 48(=)
2020-06-08
4.453(+1,9%) 48(=)
2020-06-09
4.529(+1,7%) 48(=)
2020-06-10
4.609(+1,8%) 48(=)
2020-06-11
4.690(+1,8%) 48(=)
2020-06-12
4.763(+1,6%) 48(=)
2020-06-13
4.834(+1,5%) 49(+2,1%)
2020-06-14
4.902(+1,4%) 49(=)
2020-06-15
4.971(+1,4%) 50(+2%)
2020-06-16
5.035(+1,3%) 50(=)
2020-06-17
5.097(+1,2%) 50(=)
2020-06-18
5.160(+1,2%) 50(=)
2020-06-19
5.221(+1,2%) 51(+2%)
2020-06-20
5.279(+1,1%) 51(=)
2020-06-21
5.338(+1,1%) 51(=)
2020-06-22
5.399(+1,1%) 52(+2%)
2020-06-23
5.457(+1,1%) 52(=)
2020-06-24
5.513(+1%) 52(=)
2020-06-25
5.567(+0,98%) 52(=)
2020-06-26
5.630(+1,1%) 52(=)
2020-06-27
5.691(+1,1%) 52(=)
2020-06-28
5.747(+0,98%) 52(=)
2020-06-29
5.799(+0,9%) 52(=)
2020-06-30
5.849(+0,86%) 52(=)
2020-07-01
5.900(+0,87%) 52(=)
2020-07-02
5.953(+0,9%) 52(=)
2020-07-03
6.003(+0,84%) 52(=)
2020-07-04
6.054(+0,85%) 52(=)
2020-07-05
6.108(+0,89%) 52(=)
2020-07-06
6.157(+0,8%) 53(+1,9%)
2020-07-07
6.210(+0,86%) 53(=)
2020-07-08
6.259(+0,79%) 53(=)
2020-07-09
6.305(+0,73%) 54(+1,9%)
2020-07-10
6.352(+0,75%) 55(+1,9%)
2020-07-11
6.401(+0,77%) 55(=)
2020-07-12
6.447(+0,72%) 55(=)
2020-07-13
6.490(+0,67%) 55(=)
2020-07-14
6.538(+0,74%) 56(+1,8%)
2020-07-15
6.590(+0,8%) 56(=)
2020-07-16
6.636(+0,7%) 56(=)
2020-07-17
6.681(+0,68%) 56(=)
2020-07-18
6.729(+0,72%) 57(+1,8%)
2020-07-19
6.773(+0,65%) 57(=)
2020-07-20
6.816(+0,63%) 57(=)
2020-07-21
6.862(+0,67%) 57(=)
2020-07-22
6.910(+0,7%) 58(+1,8%)
2020-07-23
6.955(+0,65%) 58(=)
2020-07-24
6.999(+0,63%) 58(=)
2020-07-25
7.045(+0,66%) 59(+1,7%)
2020-07-26
7.087(+0,6%) 59(=)
2020-07-27
7.130(+0,61%) 60(+1,7%)
2020-07-28
7.171(+0,58%) 60(=)
2020-07-29
7.215(+0,61%) 60(=)
2020-07-30
7.261(+0,64%) 60(=)
2020-07-31
7.304(+0,59%) 60(=)
2020-08-01
7.346(+0,58%) 60(=)
2020-08-02
7.390(+0,6%) 61(+1,7%)
2020-08-03
7.433(+0,58%) 61(=)
2020-08-04
7.478(+0,61%) 61(=)
2020-08-05
7.520(+0,56%) 61(=)
2020-08-06
7.560(+0,53%) 62(+1,6%)
2020-08-07
7.601(+0,54%) 62(=)
2020-08-08
7.640(+0,51%) 62(=)
2020-08-09
7.680(+0,52%) 62(=)
2020-08-10
7.722(+0,55%) 62(=)
2020-08-11
7.766(+0,57%) 63(+1,6%)
2020-08-12
7.807(+0,53%) 63(=)
2020-08-13
7.845(+0,49%) 63(=)
2020-08-14
7.884(+0,5%) 63(=)
2020-08-15
7.924(+0,51%) 64(+1,6%)
2020-08-16
7.963(+0,49%) 64(=)
2020-08-17
7.999(+0,45%) 64(=)
2020-08-18
8.033(+0,43%) 65(+1,6%)
2020-08-19
8.065(+0,4%) 65(=)
2020-08-20
8.102(+0,46%) 66(+1,5%)
2020-08-21
8.140(+0,47%) 66(=)
2020-08-22
8.176(+0,44%) 66(=)
2020-08-23
8.210(+0,42%) 66(=)
2020-08-24
8.245(+0,43%) 67(+1,5%)
2020-08-25
8.278(+0,4%) 67(=)
2020-08-26
8.313(+0,42%) 67(=)
2020-08-27
8.349(+0,43%) 68(+1,5%)
2020-08-28
8.381(+0,38%) 68(=)
2020-08-29
8.416(+0,42%) 68(=)
2020-08-30
8.450(+0,4%) 68(=)
2020-08-31
8.485(+0,41%) 68(=)
2020-09-01
8.521(+0,42%) 69(+1,5%)
2020-09-02
8.556(+0,41%) 69(=)
2020-09-03
8.592(+0,42%) 69(=)
2020-09-04
8.625(+0,38%) 70(+1,4%)
2020-12-19
12.923(n.a.) 89(n.a.)
2020-12-20
12.960(+0,29%) 89(=)
2020-12-21
12.998(+0,29%) 89(=)
2020-12-22
13.034(+0,28%) 89(=)
2020-12-23
13.071(+0,28%) 89(=)
2020-12-24
13.106(+0,27%) 89(=)
2020-12-25
13.138(+0,24%) 89(=)
2020-12-26
13.172(+0,26%) 90(+1,1%)
2020-12-27
13.205(+0,25%) 90(=)
2020-12-28
13.237(+0,24%) 90(=)
2020-12-29
13.265(+0,21%) 90(=)
2020-12-30
13.296(+0,23%) 90(=)
2020-12-31
13.296(=) 90(=)
2021-01-01
13.296(=) 90(=)
2021-01-02
13.300(+0,03%) 90(=)
2021-01-03
13.300(=) 90(=)
2021-01-04
13.300(=) 90(=)
2021-01-05
13.305(+0,04%) 90(=)
2021-01-06
13.305(=) 90(=)
2021-01-07
13.305(=) 90(=)
2021-01-08
13.305(=) 90(=)
2021-01-09
13.305(=) 90(=)
2021-01-10
13.308(+0,02%) 90(=)
13.308(=) 90(=)
2021-01-13
13.308(=) 90(=)
13.308(=) 90(=)
2021-06-22
13.340(+0,24%) 90(=)
2021-06-23
13.358(+0,13%) 90(=)
2021-06-24
13.371(+0,1%) 90(=)
2021-06-25
13.392(+0,16%) 90(=)
2021-06-26
13.415(+0,17%) 90(=)
2021-06-27
13.439(+0,18%) 90(=)
2021-06-28
13.460(+0,16%) 90(=)
2021-06-29
13.478(+0,13%) 90(=)
2021-06-30
13.499(+0,16%) 90(=)
Nguồn: “Портали ягонаи миллӣ оид ба коронавирус (COVID-19)” (bằng tiếng Nga). Truy cập ngày 29 tháng 5 năm 2020.


Vào ngày 30 tháng 4 năm 2020, 15 ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được báo cáo tại Tajikistan.[4]

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Tajikistan ghi nhận 17,786 trường hợp mắc COVID-19 và 125 trường hợp tử vong.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “URGENT: Republican Commission Confirmed COVID-19 Cases in Tajikistan”. Khovar. Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2020.
 2. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 23 tháng 3 năm 2023.
 3. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên worldometers
 4. ^ Abdulkerimov, Bahtiyar (ngày 30 tháng 4 năm 2020). “Tajikistan confirms first cases of coronavirus”. Anadolu Agency. Lưu trữ bản gốc ngày 30 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2020.