Đóng góp của người dùng

Bước tới: menu, tìm kiếm
Địa chỉ IP này đang bị cấm toàn cục. Hãy tham khảo nhật trình cấm toàn cục bên dưới:
  • 23:23, ngày 16 tháng 5 năm 2016: Savh (meta.wikimedia.org) đã cấm 65.49.0.0/17 trên toàn hệ thống (lúc ngày 16 tháng 5 năm 2018, chỉ cấm vô danh) (Open proxy: Abused. Please contact stewards@wikimedia.org if you are affected by this block.)
Tìm kiếm đóng góp