Đóng góp của người dùng

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Địa chỉ IP này đang bị cấm toàn cục. Hãy tham khảo nhật trình cấm toàn cục bên dưới:
  • 16:19, ngày 13 tháng 7 năm 2018: -revi (meta.wikimedia.org) đã cấm 65.49.0.0/17 trên toàn hệ thống (lúc ngày 13 tháng 7 năm 2021) (Open proxy: Leaky webhost: Contact stewards if you are affected <!-- he.net -->)
Tìm kiếm đóng góp