Đóng góp của người dùng

Jump to navigation Jump to search
Địa chỉ IP này đang bị cấm toàn cục. Hãy tham khảo nhật trình cấm toàn cục bên dưới:
  • 16:19, ngày 13 tháng 7 năm 2018: -revi (meta.wikimedia.org) đã cấm 65.49.0.0/17 trên toàn hệ thống (lúc ngày 13 tháng 7 năm 2021) (Open proxy: Leaky webhost: Contact stewards if you are affected <!-- he.net -->)
Tìm kiếm đóng góp