Tất cả các nhật trình công khai

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hiển thị các nhật trình tải lên, xóa, khóa, cấm, di chuyển, mở tài khoản, phong cấp thành viên và bot, và đổi tên thành viên. Bạn có thể xem tỉ mỉ hơn bằng cách chọn loại nhật trình, tên thành viên và trang chịu ảnh hưởng.

Nhật trình
 • 16:18, ngày 5 tháng 1 năm 2020 Pháp Chơn Thảo luận đóng góp đã tạo trang Thành viên:Pháp Chơn (Trang mới: “Quan tâm đến sử liệu Phật giáo đặc biệt là tông phái Lâm Tế và Tào Động”) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 20:40, ngày 24 tháng 11 năm 2019 Pháp Chơn Thảo luận đóng góp đã tạo trang Vạn Phong Thời Uỷ (Trang mới: “{{chú thích trong bài}}{{Thiền sư Trung Quốc}} '''Đời Thứ 58 Thiền Sư Vạn Phong Thời Uỷ''' (zh. 萬峰時蔚) là một Thiền sư Trung…”) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 16:07, ngày 24 tháng 11 năm 2019 Pháp Chơn Thảo luận đóng góp đã tạo trang Đông Minh Huệ Sâm (Trang mới: “ĐỜI THỨ 60 THIỀN SƯ ĐÔNG MINH HUỆ SÂM (1372- 1441) NAM MÔ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG NHỊ THẬP TAM THẾ HUÝ THƯỢNG ĐẠO HẠ MINH TỰ HUỆ…”) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:50, ngày 24 tháng 11 năm 2019 Pháp Chơn Thảo luận đóng góp đã tạo trang Bảo Tạng Phổ Trì (Trang mới: “ĐỜI THỨ 59 THIỀN SƯ BẢO TẠNG PHỔ TRÌ ĐỜI 22 LÂM TẾ CHÁNH TÔNG Gia phong đánh hét thật khô khan Văn tự ngữ ngôn, khéo lu…”) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:40, ngày 24 tháng 11 năm 2019 Pháp Chơn Thảo luận đóng góp đã tạo trang Vạn Phong Thời Uỷ (Trang mới: “ĐỜI THỨ 58 THIỀN SƯ VẠN PHONG THỜI UỶ (1303- 1381) ĐỜI 21 LÂM TẾ CHÁNH TÔNG THIÊN ĐỒNG PHÁI Bài kệ truyền pháp danh nối pháp…”) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:21, ngày 24 tháng 11 năm 2019 Pháp Chơn Thảo luận đóng góp đã tạo trang Thiên Nham Nguyên Trường (Trang mới: “ĐỜI THỨ 57 THIỀN SƯ THIÊN NHAM NGUYÊN TRƯỜNG (1284- 1357) ĐỜI 20 LÂM TẾ CHÁNH TÔNG Bám không chấp hữu dụng tâm sai Liễu nghĩa…”) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 15:10, ngày 24 tháng 11 năm 2019 Pháp Chơn Thảo luận đóng góp đã tạo trang Cao Phong Nguyên Diệu (Trang mới: “ĐỜI THỨ 55 THIỀN SƯ CAO PHONG NGUYÊN DIỆU (1238- 1295) ĐỜI 18 LÂM TẾ CHÁNH TÔNG Lễ cùng vô lễ đánh không tha Tiến thoái loanh qu…”) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 14:55, ngày 24 tháng 11 năm 2019 Pháp Chơn Thảo luận đóng góp đã tạo trang Vô Chuẩn Sư Phạm (Trang mới: “ĐỜI THỨ 53 THIỀN SƯ VÔ CHUẨN SƯ PHẠM (1178- 1249) ĐỜI 16 LÂM TẾ CHÁNH TÔNG Ngước nhìn cao vút, thấu chân thiên Sư Phạm muôn…”) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 14:43, ngày 24 tháng 11 năm 2019 Pháp Chơn Thảo luận đóng góp đã tạo trang Ứng Am Đàm Hoa (Trang mới: “ĐỜI THỨ 50 THIỀN SƯ ỨNG AM ĐÀM HOA (1103- 1163) ĐỜI 13 LÂM TẾ CHÁNH TÔNG DƯƠNG KỲ PHÁI Đại sự chưa thông mất mẹ cha Việc l…”) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 14:11, ngày 24 tháng 11 năm 2019 Pháp Chơn Thảo luận đóng góp đã tạo trang Hối Đài Nguyên Kính (Trang mới: “ĐỜI THỨ 69 THIỀN SƯ HỐI ĐÀI NGUYÊN KÍNH (1577- 1630) ĐỜI 27 TÀO ĐỘNG CHÁNH TÔNG THỌ XƯƠNG PHÁI Thấy mà không thấy, thấy như…”) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 13:49, ngày 24 tháng 11 năm 2019 Pháp Chơn Thảo luận đóng góp đã tạo trang Giác Lãng Đạo Thịnh (Trang mới: “ĐỜI THỨ 70. THIỀN SƯ GIÁC LÃNG ĐẠO THỊNH (1592- 1659) ĐỜI 28 TÀO ĐỘNG CHÁNH TÔNG PHÁP PHÁI THỌ XƯƠNG Thấy điều chưa thấy v…”) Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 • 13:31, ngày 24 tháng 11 năm 2019 Đã mở tài khoản người dùng Pháp Chơn Thảo luận đóng góp Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động