Khác biệt giữa các bản “Cổ phiếu”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
*''Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi'': là loại cổ phiếu ưu đãi cho phép người mua có quyền chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi này sang các loại chứng khoán khác.
 
===Cổ phiếu chưa phát hành===
Là loại cổ phiếu mà công ty chưa bao giờ bán ra cho các nhà đầu tư trên thị trường.
Là loại cổ phiếu mà Công ty có dự định phát hành trên thị trường, bán ra khi có nhu cầu của nhà đầu tư.

Trình đơn chuyển hướng