Khác biệt giữa các bản “Ứng suất”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
| isbn = 1584883634 |ref=harv}}
 
== Tham khảo các website khác ==
== Other websites ==
* [http://documents.wolfram.com/applications/structural/AnalysisofStress.html Stress analysis, Wolfram Research]
* [http://www.ihsesdu.com ESDU Stress Analysis Methods]
528

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng