Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chera”

Trang mới: “ '''Chera''' là một triều đại hoàng gia cổ đại cai trị các khu vực nay thuộc cảc bang Tamil Nadu (Kongu Nadu) và Kerala ở Ấn…”
(Trang mới: “ '''Chera''' là một triều đại hoàng gia cổ đại cai trị các khu vực nay thuộc cảc bang Tamil Nadu (Kongu Nadu) và Kerala ở Ấn…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh