Khác biệt giữa các bản “Cao Văn Luận”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ông tập hợp các tổ chức sinh viên Việt Nam tại Pháp và các Việt kiều thành một hội duy nhất, lấy tên là hội Liên Hiệp những người Đông Dương tại Pháp (Fédération Des Indochinois de France), với vị chủ tịch đầu tiên là Trần Hữu Phương, cùng các hội viên sáng lập như nhà triết học [[Trần Đức Thảo]], nhà sử học Phạm Huy Thông, hai anh em Hoàng Xuân Mãn, Hoàng Xuân Nhị (em [[Hoàng Xuân Hãn]]).
 
Năm 1947, Cao Văn Luận về nước làm cha xứ tại một họ đạo ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh [[Quảng Bình]]. Năm 1949, ông vào Huế dạy triết học tại trường Quốc học. Ông có mối quan hệ xã hội sâu rộng trong và ngoài nước.
 
Ông có mối quan hệ xã hội sâu rộng trong và ngoài nước. Ông có đóng góp lớn cho xã hội qua việc thành lập 2 cơ sở giáo dục đại học tại Huế.
Năm 1957, theo đề xuất của Tổng thống [[Ngô Đình Diệm]], Cao Văn Luận cùng một số trí thức miền Trung vận động thành lập [[Viện Đại học Huế]]<ref>Viện Đại học Huế là một cơ sở Đại học đầu tiên ở miền Trung trong những năm chiến tranh.</ref> và giữ chức Viện trưởng Viện Đại học Huế từ 7/1957 đến năm 1963<ref>Ông là viện trưởng thứ hai của Đại học Huế, sau giáo sư Nguyễn Quang Trình giữ chức viện trưởng từ 1/3/1957--7/1957</ref>. Tháng 8 năm 1963, Cao Văn Luận bị chính quyền Ngô Đình Diệm cách chức viện trưởng vì cho rằng ông không có biện pháp cứng rắn đối phó với sinh viên Phật giáo đấu tranh chống chế độ.<ref>Linh mục Cao Văn Luận là người thân cận của chính phủ Diệm nhưng linh mục có tinh thần độc lập</ref>
 
Năm 1957, theo đề xuất của Tổng thống [[Ngô Đình Diệm]], Cao Văn Luận cùng một số trí thức miền Trung vận động thành lập [[Viện Đại học Huế]]<ref>Viện Đại học Huế là một cơ sở Đại học đầu tiên ở miền Trung trong những năm chiến tranh.</ref> và giữ chức Viện trưởng Viện Đại học Huế từ 7/1957 đến năm 1963<ref>Ông là viện trưởng thứ hai của Đại học Huế, sau giáo sư Nguyễn Quang Trình giữ chức viện trưởng từ 1/3/1957--7/1957</ref>. ThángSau 8 năm 1963, Cao Văn Luận bị chính quyền Ngô Đình Diệm cách chức viện trưởng vì cho rằngđó ông khôngtiếp tục biệnvận phápđộng cứngthành rắnlập đốiĐại phóhọc vớiY sinhkhoa viên Phật giáo đấu tranh chống chế độHuế.<ref>Linh mục Cao Văn Luận là người thân cận của chính phủ Diệm nhưng linh mục có tinh thần độc lập</ref>
 
Tháng 8 năm 1963, Cao Văn Luận bị chính quyền Ngô Đình Diệm cách chức viện trưởng vì cho rằng ông không có biện pháp cứng rắn đối phó với sinh viên Phật giáo đấu tranh chống chế độ.<ref>Linh mục Cao Văn Luận là người thân cận của chính phủ Diệm nhưng linh mục có tinh thần độc lập</ref>
 
Sau [[Đảo chính Việt Nam Cộng hòa 1963|Cuộc đảo chính tại Việt Nam Cộng hòa năm 1963]], Cao Văn Luận quay lại làm viện trưởng Đại học Huế trong một thời gian ngắn từ 11/1963- 9/1964, sau đó ông giảng dạy tại [[Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn|Đại học Văn khoa Sài Gòn]] cho đến năm 1975.
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng