Khác biệt giữa các bản “Savang Vadhana”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
 
== Trang trí Hoàng gia Thái ==
* [[File:Order of the Royal House of Chakri (Thailand) ribbon.png|80px]] [[The Most Illustrious Order of the Royal House of Chakri]]
* [[File:Order of the Nine Gems (Thailand) ribbon.png|80px]] The Ancient and Auspicious of [[Order of the Nine Gems]]
* [[File:Order_of_Chula_Chom_Klao_-_1st_Class_(Thailand)_ribbon.png|80px]] Dame Grand Cross (First Class) of The Most Illustrious [[Order of Chula Chom Klao]]
* [[File:Ratana Varabhorn Order of Merit ribbon.png|80px]] Dame of the [[Ratana Varabhorn Order of Merit]]
* [[File:Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png|80px]] Dame Grand Cordon (Special Class) of The Most Noble [[Order of the Crown of Thailand]]
* [[File:King Rama IV Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px]] King Rama IV Royal Cypher Medal (Second Class)
* [[File:King Rama V Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px]] King Rama V Royal Cypher Medal (First Class)
* [[File:King Rama VI Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px]] King Rama VI Royal Cypher Medal (First Class)
* [[File:King Rama VII Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px]] King Rama VII Royal Cypher Medal (First Class)
* [[File:King_Rama_IV_Royal_Cypher_Medal_(Thailand)_ribbon.png|80px]] King Rama VIII Royal Cypher Medal (First Class)
* [[File:King Rama IX Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png|80px]] King Rama IX Royal Cypher Medal (First Class)
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng