Khác biệt giữa các bản “Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
'''Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ''' ([[tiếng Pháp]]: ''Conseil colonial'' ) hay '''Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ''' là một nghị viện tư vấn của chính quyền thuộc địa của Pháp ở [[Nam Kỳ]].
 
Thành lập Tháng Tám năm 1880<ref>[http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=201&Itemid=33]</ref> Hội đồng có 16 thành viên: sáu người Việt và 10 người Pháp. Con số này sau tăng lên thành 10 người Việt và 14 người Pháp<ref>Penniman, Howard R. tr 17</ref> vì yêu sách vận đoộngđộng của [[Đảng Lập hiến Đông Dương]].<ref>[http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:jjV2xbVP7yMJ:namkyluctinh.org/a-lichsu/rbsmith-nbac-bqchieu.pdf+t%E1%BA%A9y+chay+1919&hl=en&gl=us&pid=bl&srcid=ADGEESgzPv2h-pMDDLZ6NbatXdDQsFRBqgWtH5lCYh_dnf7tgcbOKFXRcLeA7oV-xyiK7qVMhqiqeNi8cB9wLGHfAVqMGbQADce2I1p2cBteMj6sz-4xvwEC8yvNjWyU84NrIVGVuu2s&sig=AHIEtbQTHLbPoHDkLb_xHCyPdYScKG0BTQ "BÙI QUANG CHIÊU VÀ ĐẢNG LẬP HIẾN
TẠI NAM KỲ THUỘC PHÁP, 1917-30" tr 5]</ref> Những nhân vật này [[tiếng Việt]] thời bấy giờ gọi là ''ông hội đồng''.<ref name="VSKhL">Hoàng Cơ Thụy. ''Việt sử khảo luận''. Paris: Nam Á, 2002. tr 1480</ref>
 

Trình đơn chuyển hướng