Bước tới nội dung

Wikipedia:Tuần tra viên

Trang hạn chế sửa đổi (bán khóa)
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Biểu tượng Tuần tra viên

Tuần tra viên là thành viên Wikipedia đáng tin cậy được trao cho công cụ (hay còn gọi là "cờ") tuần tra. Tuần tra các sửa đổi là cách kiểm tra những sửa đổi do các thành viên tạo ra trong phần "thay đổi gần đây", phát hiện các sửa đổi có hại như spam hay mang tính phá hoại để loại trừ và đánh dấu "đã tuần tra" vào những sửa đổi hữu ích để các thành viên khác biết, không mất công tuần tra lại.

Những nội dung nên đánh dấu tuần tra

  • Bất cứ trang nào đã bị gắn thẻ xóa nhanh của Wikipedia:Quy định xóa trang. Điều này giúp các biên tập khác không phải mất thời gian để tuần tra các trang mới đã được tuần tra.
  • Bất cứ trang nào phù hợp với Wikipedia; nếu nó cần phải thêm nhiều đóng góp nữa, hãy thêm các bản mẫu trợ giúp (cần dẫn nguồn, wiki hóa...) vào bài trước khi đánh dấu tuần tra.

Những nội dung không nên đánh dấu tuần tra

  • Các trang mà bạn không chắc chắn và muốn có thêm ý kiến hoặc quan điểm từ cộng đồng.
  • Bất cứ trang nào không thuộc tiêu chí xóa nhanh nhưng vẫn có các vấn đề nghiêm trọng và chưa có các bản mẫu trợ giúp thích hợp.

Thành viên được cấp quyền

Quyền tuần tra viên được tự động cấp cho các bảo quản viênđiều phối viên. Ngoài ra, những thành viên đáng tin cậy có thể yêu cầu cấp quyền "tuần tra viên" ở Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền.

Hiện tại đang có 107 tuần tra viên. Con số này là 137 cùng với những người có quyền bảo quản viên và điều phối viên.

Người dùng có quyền tuần tra viên có thể thêm bản mẫu sau vào trang trang thành viên của mình:

Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Tuần tra viên}}
Thành viên này có quyền tuần tra trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Xem trang nhúng

Trợ giúp kỹ thuật

Trong trang thay đổi gần đây, sửa đổi chưa được tuần tra sẽ có dấu ! màu đỏ:

Những sửa đổi đã được tuần tra sẽ nhìn giống như thế này:

Lưu ý: Link “cấm” chỉ xuất hiện khi tài khoản đó là "bảo quản viên".

Xem thêm