Bước tới nội dung

Wikipedia:Đăng nhập trung ương

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đăng nhập trung ương hay SUL (single user login) là một cơ chế cho phép người dùng đăng nhập toàn cục một lần trên tất cả các dự án công khai của Wikimedia Foundation. Điều này cho phép người dùng duy trì danh tính nhất quán trên toàn Wikimedia và làm việc trên các dự án khác nhau mà không cần phải đăng ký và đăng nhập vào từng dự án riêng lẻ. Điều này không áp dụng cho Wikitech vì nó yêu cầu một tài khoản mới.