Wikipedia:Bảo quản viên giao diện

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Biểu tượng Bảo quản viên giao diện

Bảo quản viên giao diện (interface-admin) là nhóm thành viên Wikipedia có thể sửa đổi tất cả các trang CSS, JavaScript, JSON[1] và các trang trong không gian tên MediaWiki. Đây là nhóm thành viên duy nhất của các dự án địa phương có quyền sửa đổi tất cả các trang CSS/JS.[2] Những trang này được hiển thị ở trình soạn thảo mã wiki và trình duyệt thông thường dưới dạng mã. Các mã này được dùng để thay đổi kiểu định dạng nội dung, thay đổi trạng thái của các trang hay thậm chí tạo ra các công cụ phức tạp nhằm hỗ trợ việc biên tập Wikipedia.

Giới thiệu[sửa mã nguồn]

Bảo quản viên giao diện phải là những thành viên được cộng đồng tín nhiệm, có kiến thức cơ bản về CSS và JS, ý thức được yêu cầu về bảo mật các trang dự án Wikimedia, cũng như biết cách bảo mật tài khoản của mình (như chọn một mật khẩu mạnh và tránh các phần mềm độc hại). Wikimedia Foundation yêu cầu tất cả bảo quản viên giao diện phải bật xác thực hai yếu tố.[3]

Yêu cầu cấp quyền[sửa mã nguồn]

Wikimedia Foundation yêu cầu các bảo quản viên giao diện phải bật xác thực hai yếu tố (2FA) vì lý do pháp lý và bảo mật.[4]

Truy cập vào các trang mã nguồn trong không gian tên MediaWiki và không gian thành viên của các thành viên khác.
Quyền Thành viên Bảo quản viên Bảo quản viên giao diện
Xem
Khởi tạo Không Không
Sửa đổi Không Không
Di chuyển Không Không
Xóa Không
Xem nhật trình xóa Không Không
Khôi phục Không Không

Tham khảo[sửa mã nguồn]

  1. ^ Ví dụ bao gồm MediaWiki:Common.js hay MediaWiki:Vector.css, hoặc các trang tiện ích được liệt kê tại Đặc biệt:Tiện ích, cũng như các trang con của các thành viên khác
  2. ^ Tất cả bảo quản viên đều có thể sửa đổi các trang khác trong không gian MediaWiki và tất cả các trang JSON. Thành viên đã đăng nhập có thể sửa đổi các trang js/css/json của họ mà Trợ giúp:Tạo kịch bản riêng đã dùng.
  3. ^ Yêu cầu xác thực 2 yếu tố tại metawiki.
  4. ^ Meta:Interface administrators: "For legal and security reasons, the Wikimedia Foundation has decided that Two factor authentication is required for this role on all projects".