Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lưu Vũ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* [[Lưu Vũ (Thành Dương vương)|Lưu Vũ]] (劉武), vua [[Thành Dương|nước Thành Dương]] thời Tây Hán, hiệu Thành Dương Huệ vương.
* [[Lưu Vũ (Ngụy Kỳ hầu)|Lưu Vũ]] (劉禹), vua nước Ngụy Kỳ thời Tây Hán.
* Tây Hán [[Lưu Vũ (Khư Thủy hầu)|Khư Thủy Khang hầu]] Lưu Vũ
* Lưu Vũ (劉武), quan viên [[Thục Hán]] thời [[Tam Quốc]], người Nghĩa Dương, Kinh châu, con út của [[Lưu Ung]], nổi danh cùng [[Phàn Kiến]], quan tới Thượng thư.
* [[Ô Lộ Cô]], tên Hán là [[Lưu Hổ]], thời Đường kỵ húy nên đổi thành Lưu Vũ (劉武), [[Hung Nô]] [[Thiết Phất]] bộ thủ lĩnh, sau truy thụy hiệu Hạ Cảnh Đế.
{{trang định hướng}}
[[Thể loại:Nhân vật chính trị Thục Hán]]