Khác biệt giữa các bản “Cổ phần ưu đãi hoàn lại”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: Theo Điều 83 Luật Doang nghiệp 2005 1. Cổ phần ưu đãi hòan lại là cổ phần được Công ty hòan lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của ngư...)
 
1. Cổ phần ưu đãi hòan lại là cổ phần được Công ty hòan lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hòan lại
2, Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hòan lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm sóat.
 
[[Thể loại:Đầu tư]]
{{stub}}
3.271

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng