Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “The Lonely White Sail”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Thông tin truyền hình
| bgcolor = MediumTurquoiseCyan
| show_name = Đường dài quanh co<br>Белеет парус одинокий
| image = [[Tập tin:Đường dài quanh co (phim).jpg|222px]]
1.990

lần sửa đổi